انتخاب خانم ها آیت الهی و راستی برای ریاست شورای اجتماعی زنان

در نشست شورای فرهنگی اجتماعی زنان به ریاست کبری خزعلی، مراسم رای گیری برای انتخاب ریاست جدید این شورا برگزار و اسامی دو نفر برای انتخاب نهایی به دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی ارسال شد.

0

به گزارش به دخت به نقل از سرویس بسیج جامعه زنان کشورخبرگزاری بسیج، در جلسه شورای فرهنگی اجتماعی زنان به ریاست کبری خزعلی، پس از انجام رأی گیری برای انتخاب رئیس جدید این شورا به ترتیب زهرا آیت اللهی با کسب بیشترین رأی و زهرا راستی نمانیده حوزه های علمیه قم در شورای فرهنگی اجتماعی زنان به عنوان نفر دوم، برای انتخاب نهایی رئیس جدید شورای فرهنگی اجتماعی زنان به دبیرخانه شواری عالی انقلاب فرهنگی معرفی شدند.

کبری خزعلی، از سال 1389 در سه دوره متوالی به عنوان رئیس شورای فرهنگی اجتماعی زنان انتخاب شده بود.

/انتهای متن/

درج نظر