بنیاد ملی «مد و لباس ایرانی – اسلامی» گشایش یافت

بنیاد ملی مد و لباس ایرانی و اسلامی با حضور وزیر ارشاد و برخی از اعضای کارگروه ساماندهی مد و لباس در معاونت هنری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی گشایش یافت.

2

سرویس خبر به دخت/

کیوان سهرابی؛ مدیراجرایی کارگروه ساماندهی مد و لباس گفت:  بنیاد ملی مد و لباس به منظور تحقق اهداف کارگروه ساماندهی مد و لباس گشایش یافت.

وی افزود: ساختار سازمانی بنیاد مد و لباس اسلامی و ایرانی در شورای فرهنگ عمومی تثبیت شده و تمام اعضاء کارگروه مد و لباس به همراه تعداد دیگری از کارشناسان شکل می‌گیرد که در آن اعضاء وزارتخانه‌ها و بخش‌های خصوصی حضور خواهند داشت.

وی با اشاره به اینکه این بنیاد به عنوان بازوی اجرایی کارگروه ساماندهی مد و لباس فعالیت خواهد کرد گفت: این بنیاد در راستای اهداف و وظایف قانون و کارگروه ساماندهی مد و لباس فعالیت‌هایش را پیگیری کرده و حمایت از طراحان و تولید‌کنندگان پوشاک اسلامی ایرانی را در اولویت قرار می‌دهد.

وی ادامه داد: اعضای بنیاد ساماندهی مد و لباس در هیئت امنا با 15 نفر تشکیل شده و از همکاری بخش‌های خصوصی هم استفاده می‌شود.

منبع:فارس/انتهای متن/

نمایش نظرات (2)