دانشگاه پیام نور قهرمان دوومیدانی دانشجویان دختر شد

دانشگاه پیام نور با كسب مقام نخست در رشته دوومیدانی، قهرمان یازدهمین دوره المپیاد فرهنگی ورزشی دانشجویان دختر دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی سراسر كشور شد.

0

سرويس خبر به دخت/

دانشگاه های شیراز و فردوسی مشهد، مقام های دوم و سوم رقابت های دوومیدانی این المپیاد را به خود اختصاص دادند.

در رشته والیبال نیز به ترتیب دانشگاه های شیراز، شهید بهشتی و فردوسی مشهد اول تا سوم شدند.

در رشته فوتسال نیز به ترتیب دانشگاه های پیام نور، جامع علمی كاربردی و فنی و حرفه ای، عنوان های نخست تا سوم را به خود اختصاص دادند.

در رشته هندبال نیز به ترتیب دانشگاه های پیام نور، فنی و حرفه ای و مازندران اول تا سوم شدند.

در رشته بسكتبال هم دانشگاه های پیام نور، الزهرا (س) و خوارزمی به ترتیب اول تا سوم شدند.

در رشته شنا نیز به ترتیب دانشگاه های تهران، فردوسی مشهد و شهید بهشتی، عنوان های نخست تا سوم را از آن خود كردند.

در رشته كاراته هم دانشگاه های پیام نور، زنجان و اراك به ترتیب اول تا سوم شدند.

در رشته تكواندو نیز دانشگاه های پیام نور، تهران و غیرانتفاعی شمال آمل به ترتیب اول تا سوم شدند.

در مراسم پایانی این المپیاد، معاون فنی یازدهمین المپیاد فرهنگی ورزشی دانشجویان دختر گفت: در طول رقابت های این المپیاد، 851 مسابقه با حضور هزار و 800 دانشجو از 85 دانشگاه در 10 رشته ورزشی برگزار شد.

‘بتول مشرف جوادی’ افزود: در این رقابت ها كه 20 درصد بازیكنان آن از اعضای تیم های ملی یا باشگاه های حرفه ای كشور بودند، 360 مدال توزیع شد.

وی با بیان اینكه اعضای كادر فنی این مسابقه ها 188 نفر بود، گفت: 56 درصد از داوران دارای مدرك بین المللی، ملی و درجه یك و 25 داور نیز بومی شهر بیرجند بودند.

یازدهمین دوره المپیاد فرهنگی ورزشی دانشجویان دختر دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی سراسر كشور به میزبانی دانشگاه بیرجند از روز 16 تیر ماه با حضور 85 دانشگاه و موسسه آموزش عالی در 10 رشته ورزشی آغاز شد و عصر جمعه 23 تیر ماه

به پایان رسید.

منبع:وفا/انتهاي متن/

درج نظر