سفیر صلح و بانوی برگزیده فستیوال موسیقی مونتیگناک فرانسه

سفیر صلح و بانوی برگزیده فستیوال موسیقی مونتیگناک فرانسه انتخاب شد.

0

آرام خلخالی یکی از اعضای گروه موسیقی لیمر بوشهر از سوی رئیس فستیوال موسیقی مونتیگناک فرانسه به عنوان سفیر صلح و بانوی برگزیده این فستیوال انتخاب شد.

photo_2016-08-06_13-55-19

/انتهای متن/

درج نظر