افکار ما پس از یک جر و بحث

پس از یک جرو بحث چه افکاری به ذهن ما خطور می کند؟

1

سرویس ما و زندگی به دخت/

یک آمار جالب و دیدنی از افکاری که بعد از یک جر و بحث به ذهن ما خطور می کند، به دست آمده است که نمودار آن به شکل زیر است:

نمایش نظرات (1)