سزارين در ترکیه ممنوع شد

قانون ممنوعیت سزارین در تركیه به جز در موارد اضطراری با درج در روزنامه رسمی این كشور از پنجشنبه اجرا می شود.

0

سرویس خبر به دخت/

 قانون ممنوعیت سزارین در تركیه كه سه هفته پیش به تصویب مجلس ملی تركیه رسیده بود ، پس از تایید توسط ‘ عبدالله گل’ رییس جمهوری این كشور در شماره امروز روزنامه رسمی تركیه منتشر شد.

 نزدیك به 50 درصد زایمان ها در تركیه توسط سزارین صورت می گرفت و این موضوع در ماه های گذشته انتقادهای بسیار جدی مقامات دولتی تركیه از جمله ‘ رجب طیب اردوغان’ نخست وزیر این كشور را در پی داشت.

 منبع:آتی نیوز/انتهای متن/

درج نظر