500 هزار زن‌سرپرست خانوار تحت‌پوشش كميته‌امداد بامستمري40تا70هزار توماني روزگار مي‌گذرانند

55 درصد از يك ميليون و 30 هزار زن سرپرست خانوار تحت پوشش كميته امداد ،بالاي 60 سال سن دارند و اين زنان كه توان كار ندارند، نمي‌توانند تحت پوشش بيمه‌ تامين اجتماعي قرار گيرند و مجبورند با مستمري 70 ـ 40 هزار توماني كميته امداد روزگار بگذرانند.

0

سرویس خبر به دخت/

بر اساس آمار ارائه شده توسط كميته امداد امام خميني(ره)، از يك ميليون و 30 هزار زن سرپرست خانوار تحت پوشش كميته امداد امام خميني(ره) تنها 110 هزار زن سرپرست خانوار از پوشش بيمه اجتماعي تامين اجتماعي برخوردارند در حالي كه هدف‌گذاري براي پوشش 250 هزار زن سرپرست خانوار انجام شده است ،اما بر طبق آمارها بخش عمده اين زنان تنها به دليل سنشان خارج از چرخه پوشش بيمه‌هاي اجتماعي قرار دارند.

نوروزي -مديركل حمايت‌هاي اجتماعي كميته امداد امام خميني (ره) – در گفت‌وگو با ايسنا با تشريح ابعاد خانوارهاي تحت پوشش كميته امداد كه سرپرست زن دارند، عنوان كرد: بعد خانوار 61 درصد از خانوارهاي داراي سرپرست زن يك نفر و 21 درصد 2 نفر است، چرا كه اغلب آن ها را، زنان مطلقه‌ جوان و يا زنان مسن بالاي 60 سال تشكيل مي‌دهند.

وي اظهار كرد: 17 درصد از اين زنان كمتر از 40 سال، 38 درصد بين 40 تا 55 و 55 درصد بالاي 60 سال دارند.

نوروزيان افزود: از مجموع خانوارهاي با سرپرست زن، 79 درصد به علت فوت سرپرست، 13 درصد به علت طلاق و 4 درصد باقي‌مانده به علت مفقودي سرپرست، از كار افتادگي و … تحت پوشش كميته امداد امام خميني قرار گرفتند.

به گفته وي 49 درصد از زنان سرپرست خانوار تحت پوشش امداد، شهري و 41 درصد روستايي هستند.

ساليانه 7 تا 9 هزار نفر از زنان سرپرست خانوار تحت پوشش با امداد ازدواج مي‌كنند

نوروزيان در ادامه با اشاره به ارائه تسهيلات از سوي كميته امداد امام خميني (ره)، براي ازدواج مجدد زنان سرپرست خانوار اظهار كرد: ساليانه 7 تا 9 هزار نفر از زنان سرپرست خانوار تحت پوشش امداد با استفاده از اين تسهيلات ازدواج مي‌كنند، ضمن اينكه از سال گذشته نيز جهيزيه‌اي معادل جهيزيه دختران به زنان سرپرست خانوار پرداخت مي‌شود.

مديركل حمايت‌هاي اجتماعي كميته امداد امام خميني (ره) در ادامه عنوان كرد: 200 هزار خانوار فاقد سرپرست تحت پوشش كميته امداد، 270 هزار فرزند يتيم دارند و از طريق حمايت 580 هزار حامي ماهيانه 50 هزار تومان در ماه دريافت مي‌كنند.

اين بيش از يك ميليون زن سرپرست خانوار تحت پوشش در كل كشور ، آنهايي هستند كه شناسايي شده‌اند و به نظر مي‌رسد كه بايد در مورد ساير زنان كه معرفي و شناسايي نشده‌اند اما وجود دارند نيز چاره‌اي انديشيد چرا كه آمار تجرد‌هاي دائمي زنان، جدايي‌هاي توافقي و طلاق‌ها بسيار نگران كننده است و چيزي جز زنان خود سرپرست باقي نمي‌گذارد.

منبع:وفا/انتهای متن/

درج نظر