روز قدس، دختران و زنان در نگاه دوربین

دیروز جمعه همه آمده بودند؛ گرمای 42 درجه، روزه ی 17 ساعته، تشنگی شدید مانع آمدن شان نشد: مادرها با کودکان شان، پیرترها که به زحمت راه می رفتند و دخترهای جوان … با شوری تماشایی… همه آمده بودند به نشانه حمایت از ملت مظلوم فلسطین…

0

/انتهای متن/

درج نظر