اعتراض تعدادی ازدانشجویان دانشگاه تهران نسبت به وضع حجاب دراین دانشگاه

قائم مقام دبیر انجمن اسلامی دانشجویان مستقل دانشگاه تهران گفت: صبح امروز حدود 100دانشجوی دختر دانشگاه تهران به علت حجاب نامناسب برخی دانشجویان دختر این دانشگاه مقابل نهاد رهبری دانشگاه تهران تجمع کردند .

0

به گزارش به دخت به نقل از خبرگزاری صدا وسیما، محمد نوروزی در مصاحبه اختصاصی افزود: نخستین بار بود که به صورت خود جوش دانشجویان دختر این دانشگاه در مورد مسئله حجاب با پلاکارتهای اعتراض امیز تجمع کردند .
وی افزود: بی تفاوتی مسئولان دانشگاه تهران نسبت به وضعیت عفاف وحجاب موجب این تجمع اعتراض امیز شده است .
نوروزی گفت: بدنه دانشگاه نسبت به این موضوع بی توجه است و ما درخواست خود را در خصوص ورود مسئولان به این مسئله مهم مطرح کردیم تا جلوی چنین مسائلی در دانشگاه گرفته شود.

/انتهای متن/

درج نظر