70 خانه بهداشت عشایری ایجاد می شود

رئیس مرکز توسعه شبکه وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با تشریح طرح های گسترش شبکه‌ بهداشت کشور از ایجاد مراکز جامع سلامت در شهرهای فاقد بیمارستان و ایجاد 70خانه بهداشت عشایری در کشور خبر داد.

0

 

به گزارش به دخت به نقل از ایرنا از پایگاه اطلاع رسانی وزارت بهداشت،درمان و آموزش پزشکی، ناصر کلانتری افزود: هدف این بازنگری این است که از این طریق تکلیف پنج سال آینده جمعیت تحت پوشش هر دانشگاه علوم پزشکی در مناطق شهری و روستایی به لحاظ دسترسی فیزیکی به واحد ارائه خدمت، نیروی انسانی و خدمات قابل انجام در واحدهای مربوطه تعیین شود.
رئیس مرکز توسعه شبکه وزارت بهداشت افزود: این مرکز پیش از هر نوع اقدام عملی، ضوابط و استانداردهای نظام شبکه را بر اساس تغییرات به وجود آمده در ساختار ارائه خدمت ناشی از اجرایی شدن طرح تحول نظام سلامت در بخش بهداشت بازنگری و استانداردهای جدید را تدوین کرد.
وی افزود: این تغییرات شامل نوع ساختار ارائه خدمت، انواع رده های مختلف نیروی انسانی شاغل در شبکه، نوع خدمات قابل ارائه در واحدها و نحوه ارائه خدمات بوده است.
کلانتری گفت: علیرغم آنکه آخرین فرآیند بازنگری طرح های گسترش شبکه در سال 1387 انجام شده بود، فاز جاری به دلیل تاثیر عمیق اجرایی شدن طرح تحول در چیدمان ارائه خدمت در نظام شبکه، هم در مناطق شهری و هم در مناطق روستایی، می‌بایست تا زمان نهایی شدن تغییرات ناشی از اجرایی شدن طرح تحول به تعویق انداخته می شد.
وی افزود: بلافاصله پس از نهایی شدن تغییرات و تدوین استانداردها و ضوابط جدید و پس از نهایی شدن پیشنهادهای دانشگاه‌ها و دانشکده های علوم پزشکی از 6 اردیبهشت امسال بررسی طرح های گسترش شبکه های بهداشتی درمانی کشور را آغاز کرده‌اند.

**تبدیل مراکز بهداشتی به مراکز سلامت جامعه
رئیس مرکز توسعه شبکه بهداشتی-درمانی وزارت بهداشت، اهم تغییرات اعمال شده در ضوابط و استانداردهای شبکه بهداشتی کشور را تشریح کرد و گفت: تبدیل مراکز بهداشتی درمانی روستایی و شهری به مراکز سلامت جامعه شهری و روستایی با توجه به تغییر نوع و نحوه ارائه خدمات در این مراکز از جمله این تغییرات است.
وی افزود: تبدیل پایگاه‌های بهداشت شهری و روستایی به پایگاه‌های سلامت با توجه به تغییر نوع و نحوه ارائه خدمات از جمله ارائه مراقبت‌های در نظر گرفته شده از حالت غیر فعال به فعال نیز تغییر مهم دیگری است که در این بازنگری مورد توجه قرار می گیرد.

** هر 2500 نفر یک مراقب سلامت
کلانتری گفت: در نظر گرفتن نیروی انسانی جدید با عنوان مراقب سلامت به ازای هر دو هزار تا دو هزار و 500 نفر در پایگاه‌های سلامت و در نظر گرفتن نیروی انسانی جدید با عنوان مراقب سلامت ناظر در مراکز سلامت جامعه روستایی به ازای هر 3 تا 5 خانه بهداشت نیز اعمال شد.
قائم مقام معاون بهداشت وزیر بهداشت اضافه کرد: تغییر جمعیت استاندارد برای هر بهورز با توجه به حجم مراقبت‌های قابل ارائه در نظر گرفته شده برای هر بهورز، در نظر گرفتن کارشناس تغذیه و کارشناس سلامت روان در مراکز سلامت جامعه شهری و روستایی به ازای جمعیت مشخص نیز از جمله اصلاحاتی است که در نظام نوین شبکه بهداشتی کشور اعمال می شود.
وی افزود: برقرار شدن امکان همکاری میان مراکز سلامت جامعه روستایی شبانه روزی و مراکز سلامت جامعه شبانه روزی مستقر در شهرهای زیر 50 هزار نفر و پایگاه‌های اورژانس
و برقرار شدن امکان راه اندازی واحدهای جدید و تامین نیرو برای واحدهای مصوب قدیم با استفاده از ظرفیت موجود در بخش غیر دولتی نیز در این بازنگری مورد توجه است.

**ایجاد مراکز جامع سلامت در شهرهای فاقد بیمارستان
کلانتری گفت: برقرار شدن امکان راه‌اندازی مراکز بهداشت شبانه روزی دارای متخصص با عنوان مراکز جامع خدمات سلامت شهری در مناطق شهری فاقد بیمارستان/ فاقد دسترسی به بیمارستان موجود در منطقه و برقرار شدن امکان گسترش خدمات سلامت دهان در مراکز ارائه خدمات موجود در نظام شبکه نیز در این اصلاحات اعمال می شود.

**خانه بهداشت عشایری راه‌اندازی می‌شود
رئیس مرکز توسعه شبکه وزارت بهداشت افزود: برقرار شدن امکان راه اندازی خانه بهداشت عشایری و استخدام و تربیت بهورز عشایری نیز از دیگر اقداماتی است که در طرح تحول سلامت و نوسازی شبکه بهداشتی کشور اجرا می شود.
وی گفت: بالغ بر 70 خانه بهداشت عشایری نیز برای اولین بار طی بازنگری این دوره مطابق آیین نامه ساماندهی عشایر مصوب هیات دولت انجام شده است.
وی تصریح کرد: تاکنون بازنگری طرح های گسترش 33 دانشگاه و دانشکده علوم پزشکی شامل خراسان رضوی، ساوه، اراک، هرمزگان، ایران، قم، قزوین، زاهدان، همدان، تهران، کرمان، لرستان، رفسنجان، جیرفت، اردبیل، شهید بهشتی، شیراز، گراش، لارستان، گیلان، بجنورد، اسفراین، کرمانشاه، زابل، ایرانشهر، زنجان،گلستان، کردستان، سمنان، شاهرود،تربت جام، سبزوار و اصفهان انجام شده است.

/انتهای متن/

درج نظر