تبليغ نامتعارف روسري در بام تهران+عکس

تصویری از یک بلیبورد تبلیغاتی با طرح نا متعارف شال و روسی در بام تهران – توچال در فضای مجازی منتشر شده است.

0

عکس/ تبليغ نامتعارف روسري در بام تهران

منبع:صراط/انتهای متن/

 

درج نظر