زن سوئدی در حال ساخت فیلم از دوندگی دور ایران

او گفته است به سه دلیل ایران را برای دویدن انتخاب کرده است : طبیعت زیبا، مسافت دور و نیز اصلاح و تغییر پیشداوری های منفی خود و دیگر مردم غرب از ایران و کشورهای اسلامی.

0

به گزارش به دخت به نقل از عصر ایران، یک زن سوئدی دونده که با حضور دو ماهه در ایران و دویدن 1144 مایل (1800 کیلومتر) در این کشور پیشداوری های منفی خود و بسیاری از کشورهای غربی درباره یک کشور مسلمان (ایران) را به چالش کشیده بود، می خواهد فیلم سفر و دوندگی خود در نقاط مختلف ایران را بسازد.

به گزارش عصر ایران خبر حضور دو ماهه ” کریستینا پالتین ” در ایران و دویدن دور ایران از سوی این دونده زن صاحب رکورد جهانی سال گذشته در رسانه های ایرانی بازتاب داشت، اما وب سایت گردشگری ” gearjunkie ” به تازگی از قول این دونده 45 ساله سوئدی گفته است که او در حال کار روی تولید فیلم حضور خود در ایران است.

او دوندگی در مرزهای غربی و شرقی ایران را در 30 مرداد سال گذشته آغاز و تا آبان همان سال به اتمام رسانید و سپس ایران را ترک کرده است.

او که متاهل و کارمند یک شرکت خصوصی در سوئد است، تمام هزینه های برنامه سال گذشته خود در ایران را شخصا تامین کرده بود.

او در طی مدت حضور در ایران و پس از خروج بارها در مصاحبه ها و اظهار نظرهای خود از مهمان نوازی ایرانیان، فرهنگ این کشور تعریف کرده و گفته است در طی مدت حضور در ایران اوقات خوب و خوشی را گذرانده است و به خود ثابت کرده است که یک زن تنها می تواند سراسر یک کشور اسلامی را بدون مشکل بدود.

این دونده سوئدی از مرز ترکیه وارد ایران شده بود و پس از دویدن در مرزهای غربی ایران به سمت مرزهای شمال شرقی حرکت کرده بود.

این دونده سوئدی صاحب رکورد جهانی دویدن بر روی تردمیل است.

او گفته است به سه دلیل ایران را برای دویدن انتخاب کرده است : طبیعت زیبا، مسافت دور و نیز اصلاح و تغییر پیشداوری های منفی خود و دیگر مردم غرب از ایران و کشورهای اسلامی.

/انتهای متن/

درج نظر