برنامه پزشك خانواده در تهران افتتاح شد

عملیات اجرایی برنامه پزشك خانواده با هدف ارتقاء سطح سلامت و پوشش مطلوب تر خدمات بهداشتی و درمانی آحاد جامعه روز سه شنبه با حضور وزیر بهداشت ، درمان و آموزش پزشكی در جنوب تهران آغاز شد .

0

سرویس خبر به دخت/

طرح پزشك خانواده، طرحی است كه در آن افراد زیر پوشش یك بیمه واحد و نیز تحت پوشش خدمات پزشكی یك گروه درمانی مشخص قرار می گیرند و وضعیت سلامتی و بیماری آنان براساس پرونده سلامت به طور مستمر پیگیری می شود.

در آیین آغاز اجرای این طرح علاوه بر وزیر بهداشت ، درمان و آموزش پزشكی ، معاون وزیر تعاون،كار و رفاه اجتماعی و جمعی دیگر از مسوولان نظام سلامت و استانداری تهران نیز حضور داشتند.

اجرای برنامه پزشك خانواده در مناطق شهر ری ، اسلامشهر و بخش دیگری از نقاط جنوبی تهران از جمله مناطق 17 و 15 نیز آغاز شده است.

منبع:وفا/انتهای متن/

 

درج نظر