و هرگز در مورد کاری نگو: من فردا آن کار را انجام می‌دهم

0

وقتی میگی من فردا کاری رو انجام میدم، یعنی حتما فردا برای تو می رسه و تو حتما اون کار انجام میدی،
در حالی که هم به فردا رسیدن تو دست خداست و هم امکان انجام دادن آن کار
پس بگو « اگر خدا بخواهد، انجام می دهم.»

درج نظر