همدلی ترحم نیست

قول داده بودم ،پنج راهکار دیگربرای تقویت همدلی ارائه دهم. از شما خواهم اگر راه های دیگری می دانید، ما را هم بهره مند کنید.متشکریم.

3

سرویس ما و زندگی به دخت/


سلام بر دوستان همدلم،

–         توجه داشته باشیم همدلی، دلسوزی ویا ترحم نیست. پس از گفتن جملاتی مانند(بیچاره تو،خوب با این همه مشکل چه کار می خواهی بکنی،عجب بد بختی بزرگی و…)خود داری کنیم.

–         در ارتباط با دیگرا ن  قبل از هر اقدامی، لحظه ای خود را به جای او قرار دهیم.این خصوصا در رفتار همدلانه والدین با فرزندان ودرک احساس و شرایط آنها، بسیار مهم می باشد.

(والدین در نظر داشته باشند که خود، آن دوران را تجربه کرده اند).

–         احساس همدلانه را در افراد  و اعضای خانواده خود تشویق کنیم.

–         در ارتباط خود با دیگران فرصت دهیم تا احساسات خود را به راحتی بیان کنند.

تجارب مشابه گذشته به ما کمک می کند تا شرایط و احساس طرف مقابل را درک کنیم.

–         برای جلو گیری از رفتار های آسیب رسان و خشونت آمیز، حس همدلی را در دیگران تقویت کنیم.

–         با خوب گوش دادن ودرک احساس طرف مقابل،حس ارزشمندی واحترام را در دو طرف تقویت کنیم.

          انسان مجمو عه ای از آن چه دارد،نیست،

           بلکه مجمو عه ای است از آن چه هنوز

            ندارد،اما می تواند داشته باشد.

         ژان پل ساتر

 م- پ/انتهای متن/

نمایش نظرات (3)