حجاب زنان پلیس اسکاتلندجهان

پلیس اسکاتلند با هدف جذب بانوان مسلمان برای فعالیت در نیروهای پلیس این کشور یونیفرمی طراحی کرده که مطابق با پوشش اسلامی است و موی سر افسران زن را به طور کامل می‌پوشاند.

0

منبع:جهان/انتهای متن/

درج نظر