همه ی مخلوقات خدا روی نظم و حساب و کتاب آفریده شده اند

0

همه ی مخلوقات خدا روی نظم و حساب و کتاب آفریده شده اند… تا حالا شده که جای شب و روز عوض بشه یا اینکه دو تا سیاره بهم برخورد کنن؟!
هر چیزی توی مسیر خودش به ایفای نقش مهمی می پردازه که اگه یه اختلال به وجود بیاد، می تونه دنیا رو نابود کنه.
پس تو هم اگر دنبال عاقبت بخیری هستی سعی کن با قرآن مسیرت رو پیدا کنی و از اون خارج نشی

درج نظر