میشل اوباما در اینستاگرام دختر یمنی را تحسین کرد

یک دختر یمنی، تحسین همسر رئیس جمهور آمریکا را برانگیخت.

0

به گزارش به دخت به نقل از باشگاه خبرنگاران، میشل اوباما همسر رئیس جمهور آمریکا –تصویری از یک دختر دانشجوی یمنی را در صفحه اینستاگرام خود به نمایش گذاشت.

این دختر یمنی، لباس فارغ التحصیلی به تن دارد. بر روی لباسش جمله ای نوشته که گفته می شود منسوب به پیامبراکرم “ص” است. این جمله عبارت است از: “ادب و تحصیلات بهترین چیزی است که یک پدر به فرزندش می دهد.”

همسر رئیس جمهور آمریکا در بخش توضیحات تصویر نوشت: “این دختر عرب که در یمن بزرگ شد، در سال 2006 به آمریکا آمد و وارد مدرسه شد. او پس از کشف استعدادش در زمینه ادبیات و نویسندگی هم اکنون تحصیلات دانشگاهی را به پایان رسانده است. “

میشل اوباما افزود: “این دختر عرب در خانواده اش از نخستین کسانی است که با شکستن قیودها، موفق به اتمام تحصیلات آکادمیک شده است. وی امروز در جشن فارغ التحصیلی دانشگاه حضور می یابد.”میشل اوباما نیز از یکی مهمانان این جشن است.

میشل اوباما در اینستاگرام دختر یمنی را تحسین کرد

/انتهای متن/

درج نظر