انزجار جمعیت زنان پیرو حضرت زهرا (س ) از شادی صدر

جمعیت زنان پیرو حضرت زهرا (س) انزجار خود را از جریان اسلام ستیز با عملگی شادی صدر اعلام می کند

0

به نام خدا
جمعیت زنان پیرو حضرت زهرا (س) انزجار خود را از جریان اسلام ستیز با عملگی شادی صدر اعلام می کن
از وقتی اسلام عزیز بوده اسلام ستیزی به سرکردگی مستکبران که بر گرده مردم محروم و ضعیف نگه داشته شده سوار بوده اند نیز بوده است. آن چه امروز شادی صدر برای مستکبران به صحنه آورد کاری جز عملگی مستکبران اسلام ستیز نیست.
همه آن ها که در کشور عزیزمان برای رفع مشکلات زنان و خانواده تلاش می کنند امروز موظف هستند که به روشنی نشان دهند که راهشان از شادی صدر جدا کنند. شادی صدر برای هموطنان مسلمان شیعه با کاری که کرد راه بازگشتی برای خود باقی نگذاشت. او نشان داد که در همه این سال ها که به اسم زنان و حقوق بشر فعالیت می کرده هدفی جز ستیز با اسلام و ملت مسلمان شیعه دنبال نمی کرده است. نیروهایی که در داخل چشم امید به او بسته بودند و نیروهایی که امکانات را در اختیار جریان همراه او قرار داده اند توجه داشته باشند اگر بخواهند همچنان در همان مسیر پیوند با نیروهای اسلام ستیز بمانند و ادامه کار بدهند در دل این ملت جایی ندارند چرا که این دل عجین با عشق حسین (ع) است.
جمعیت پیروان حضرت زهرا (س) به عنوان یک تشکل مدنی که مطالبات زنان را هم پی گیری می کند از همه آن ها که برای رفع مشکلات زنان تلاش می کنند اعم از اصولگرا، اصلاح طلب و نیروهای مدنی می خواهد با اعلام برائت از شادی صدر که عمله معاندین اسلام است خط و عملشان را از شادی صدر جدا کنند. آنان که نقطه هدفشان غرب و غربی است و در صحنه عمل مرزی میان خود و نیروهای معاند و اسلام ستیزان تعریف نکرده اند بدانند توضیحات واهی آن ها که با هدف فرار از اعلام برائت از عملکرد شادی صدر انجام می گیرد عقل سلیم را قانع نمی کند. تنها نتیجه این توضیحات که زیر نقاب “ندیده بگیریم تا اشاعه پیدا نکند” انجام می شود بی مرزی، همبستگی و وابستگی آن ها را به جریان معاند اسلام ستیز روشن تر کرده و آن ها را رسواتر می کند.
توفیق ها همه از خداست
فاطمه ایلشاهی
دبیرکل جمعیت زنان پیرو حضرت زهرا(س)

/انتهای متن/

درج نظر