خودکفایی ۱۰۰ هزار خانواده تحت پوشش کمیته امداد

معاون اشتغال و خودکفایی کمیته امداد امام خمینی (ره) با اشاره به خودکفا شدن ۱۰۰ هزار خانواده تحت پوشش این کمیته گفت: اگر این خودکفایی انجام نمی‌گرفت، سالانه می‌بایست بالغ بر ۸۰ میلیارد تومان، به عنوان مستمری به این خانواده‌ها پرداخت می‌شد.

0

به گزارش به دخت به نقل از تسنیم، محمد امید با تاکید بر اینکه توانمندسازی خانواده‌های تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) یکی از رسالت‌های مهم این کمیته است، با ارائه آمار خانواده‌های خودکفا شده کمیته امداد اظهار کرد: تا امروز بیش از 100 هزار خانوار تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) به خودکفایی رسیده‌اند که اگر این خودکفایی انجام نمی‌گرفت، سالانه می‌بایست بالغ بر 80 میلیارد تومان، به عنوان مستمری به این خانواده‌ها پرداخت می‌شد.

وی با اشاره به توانمندی‌های خانوارهای تحت پوشش گفت: آمارهای به دست آمده در طرح‌های استعدادسنجی نشان می‌دهد که 50 درصد جمعیت 18 تا 60 سال تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره)، توانمندی انجام کار و اشتغال را دارند که این تعداد، یک میلیون نفر را شامل می‌شود.

معاون اشتغال و خودکفایی کمیته امداد امام خمینی افزود: در حال حاضر 400 هزار خانوار تحت پوشش کمیته امداد آموزش‌های مهارتی را دیده و آماده ورود به بازار کار هستند و این در حالی است که 140 هزار پرونده نیز در بانک‌های عامل تشکیل شده و در لیست دریافت تسهیلات بانکی اشتغال قرار دارند.

/انتهای متن/

درج نظر