اعضای دولت جدید ترکیه معرفی شدند

اعضای کابینه دولت شصت و پنجم ترکیه در بخش های مختلف معرفی شدند.

0

 به گزارش به دخت به نقل از ایرنا، درترکیب کابینه جدید، بین علی یلدیریم نخست وزیر جدید است و نومان کورتولموش، محمت شیمشک، طغرل تورکش معاونان وی هستند که بدون تغییر به کار خود در جایگاه پیشین خود ادامه می دهند. 

در این ترکیب ویصی کایناک نورالدین جانیکلی معاونان جدید نخست وزیر ترکیه هستند.
بکیر بوزداغ وزیر دادگستری، سلیمان سویلو وزیر کار و تأمین اجتماعی، مولود چاوش اوغلو وزیر امورخارجه، برات آلبایراک – وزیر انرژی و منابع طبیعی، آکیف چاغتای کیلیچ- وزیرجوانان و ورزش، فاروغ چلیک- وزیر مواد غذایی، کشاورزی و دامداری، بولنت تفکچی- وزیر گمرک و بازرگانی، افکان آلا- وزیر کشور، ناجی آغبال- وزیر دارایی، ویصل اراوغلو- وزیر جنگلداری و آب در کابینه جدید نیز همانند قبل به کار خود ادامه می دهند.
براساس تغییرات ایجاد شده درکابینه دولت جدید ترکیه، فاطمه بتول سایان کایا وزیر خانواده و سیاست های اجتماعی جایگزین سما رمضا اوغلو شد. همچنین عمر چلیک، وزیر اتحادیه اروپا به جای ولکان بوزکیر، فاروغ اوزلو وزیرعلوم، صنایع و فن آوری به جای فیکری ایشیک، محمت اوزحاسکی وزیر محیط زیست و توسعه شهرسازی به جای فاطمه گل دمت ساری، نیهات زیبکچی وزیر اقتصاد به جای مصطفی الی تاش، لطفی الوان- وزیر توسعه به جای جودت یلماز به عنوان وزیر توسعه، نابی آوجی وزیرفرهنگ و گردشگری به جای ماهر اونال، عصمت یلماز- وزیر آموزش ملی به جای نابی آوجی، فکری ایشیک وزیر دفاع ملی به جای عصمت یلماز، رجب آکداغ- وزیر بهداشت به جای محمت مؤذن اوغلو و احمد آصلان وزیر حمل و نقل، دریانوردی و ارتباطات به جای بین علی یلدیریم فعالیت خود را در کابینه جدید دولت ترکیه آغاز کردند.

/انتهای متن/

درج نظر