شرایط تحت پوشش بیمه قرار گرفتن فرزند بیمه شده زن

سازمان تامین اجتماعی شرایطی که بیمه شده زن می تواند فرزند یا فرزندان واجد شرایط خود را تحت تکفل خویش قرار دهد اعلام کرد.

0

به گزارش به دخت به نقل از مهر، براساس گزارش معاونت فنی سازمان تامین اجتماعی، شرایطی که بیمه شده زن می تواند فرزند خود را تحت تکفل بیمه ای قرار دهد اینگونه است که فرزند وی در هیچ یک از کارگاههای مشمول مقررات قانون تامین اجتماعی، اشتغال نداشته باشد، فرزند بیمه شده تحت پوشش سایر صندوقهای بیمه و بازنشستگی نباشد و شوهر بیمه شده زن، فاقد نظام بیمه ای باشد.

لازم به ذکر است در صورت تحقق تمام شرایط فوق الذکر، و با تکمیل فرم درخواست توسط بیمه شده زن و بررسی های همه جانبه توسط شعبه ذیربط و حصول اطمینان از عدم پوشش بیمه ای فرزندان و با رعایت سایر مقررات و ضوابط جاری، ارائه خدمات مقرر در قانون تامین اجتماعی به فرزندان بیمه شده زن امکانپذیر است.

ضمناً در مواردی که حضانت فرزندان از طریق قانون به مادر واگذار شده باشد، تکمیل فرم درخواست ضرورت ندارد.

ضرورت دسترسی به کدملی برای برقراری مستمری بازماندگان

همچنین سازمان تامین اجتماعی اعلام کرد که از جمله مدارک ضروری به منظور برقراری مستمری بازماندگان “کارت ملی” متوفی و بازماندگان واجد شرایط است. در مواردی که افراد مذکور فاقد کارت ملی باشند، واحدهای اجرایی می بایست آنان را برای اخذ کدملی به اداره ثبت احوال یا دفاتر پیشخوان دولت (ارائه دهنده خدمات ثبت احوال) راهنمایی کنند.

بیمه قالیبافان و شاغلان صنایع دستی شناسه دار

مورد دیگری که مورد تاکید معاونت فنی و درآمد سازمان تامین اجتماعی قرار گرفته این است که بیمه شدگانی که حق بیمه خود را از طریق دستگاه های خودپرداز و یا به صورت اینترنتی پرداخت می کنند باید مبلغ حق بیمه مربوطه را دقیقاً مطابق برگ پرداخت درج و از تغییر و یا گرد کردن برشی (رند کردن) مبلغ محاسبه شده خودداری کنند.

/انتهای متن/

درج نظر