بادها، سرچشمه فشار عصبی و درد جسمی

در طب سنتی باد سرچشمه همه دردهای عصبی در نواحی مختلف بدن انسان بوده؛  بادی که در اکثر موارد  از گازهای دستگاه گوارش ناشی می شده است و به ریه، قلب و ستون فقرات فشار می آورده است .

1

فاطمه منتظر/ 

در علوم قدیمه به چیزی که وجود و اثر داشت اما شکل و حجم نداشت و دیده نمی شد، باد می گفتند و این تعریف را  شامل روح آدمی نیز می دانستند.

حتی خود کلمه “روح” در زبان عربی از ریشه “ریح” به معنای باد گرفته شده است. گفته می شود که علت این نامگذاری این است که روح همچون باد از نقطه ای به نقطه دیگر می رود و برایش زمان و مکان اعتبار ندارد وهمچون باد با سرعت در گردش است.

اما از این که بگذریم نام های جدیدی که در قرون اخیر متداول شده و از  انرژی حیاتی انسان و قدرت های فرامادی و توانایی های ماوراء الطبیعه انسان سرچشمه می گیرد که همانا روح آدمی است( که در گذشته به باد تعبیر می شد)و این نیرو بسیار با سیستم اعصاب انسان مرتبط است، اینهاست:

 – مغناطیس انسانی ( پریسپری)

– انرژی جاری عصبی

– انرژی کیهانی و حیاتی

– انرژی موجود در چاکراها و نیروگاه های عصبی بدن(چاکراهای هفت گانه)

– اعصاب و انرژی جاری

– انرژی روانی و حیاتی

– انرژی فیزیولوژی بدن

– هاله ی درخشنده ی آدمی

   این نام ها همگی حالت های مختلف باد به معنای روح در بدن را نشان می دهند.

رابطه باد با بیماری های عصبی

البته این مفهوم ها همگی با هم ارتباط دارند چرا که در گذشته منشأ دردهای عصبی دیگر نقاط بدن را از باد و گازهای معده و دستگاه گوارش می دانستند به این گونه که :

وقتی باد و گاز در معده و روده ها تولید شود، مقداری از این گاز توسط خود دستگاه گوارش و باکتری های موجود در دستگاه گوارش تولید می شود و مقداری هم به واسطه بلع هوا با غذا صورت می گیرد.

این گازها در صورت زیاده از حد بودن به دیواره روده ها و دستگاه گوارش فشار آورده و باعث ایجاد فشار به سایر نقاط حساس بدن چون کبد و قلب شده و ایجاد درد در آن نواحی می کنند. به علاوه این گازها می توانند با فشار به قسمت فوقانی دستگاه گوارش و پرده دیافراگم قفسه سینه باعث ایجاد فشار در ریه ها و بدی تنفس و حتس تنگی نفس شده و ایجاد مشکلاتی را در تنفس می نماید.

 تاثیردیگراین گازها این است که اگر به واسطه مقاومت دیافراگم فشار گازها به عقب رانده شود و به قسمت عقبی محتویات شکم و دیواره پشتی محل شکم فشار بیاید، باعث ایجاد فشار به ستون فقرات شده و چون اغلب رشته های عصبی دیگر نقاط بدن چون ماهیچه ها و دست و پا و… از ستون فقرات می گذرند به آن ها فشار آمده و با گزش عصبی در محل ستون فقرات ایجاد درد در نواحی دورتر از آن حس  می شود و همین طور دردهایی در دست و پا و کمر ایجاد می شود. منشا اصلی همه این ها می تواند باد  باشد که امروزه به آن ها دردهای عصبی می گویند و در گذشته می گفتند باد در فلان موضع (دست ، پا و …) زده است.

 

منبع:

– راز سلامتی با طب سنتی، تالیف: عظیم محمودزاده شیرازی ، چاپ اول 1388، انتشارات  عقیل

/انتهای متن/

 

نمایش نظرات (1)