به‌کارگیری پلیس زن در برگزاری مسابقات ورزشی زنان

فرمانده یگان های ویژه ناجا گفت: پلیس زن در عرصه های مختلف چون برگزاری مسابقات ورزشی ویژه بانوان بکارگیری می شود.

0

به گزارش به دخت به نقل از مهر،سردار حسن کرمی گفت: واحدهای ضداغتشاش در جمهوری اسلامی در راستای صیانت از امنیت و حقوق مردم تشکیل شد و یکی از مظاهر مردم سالاری دینی است.

وی با اشاره به روند حکومت پیش از انقلاب، گفت: در آن زمان تئوری مقابله با اغتشاش متوسل به رویکرد سخت و خشن بود.

فرمانده یگان های ویژه ناجا با تشریح روند تکامل یگان ویژه پس از پیروزی انقلاب اسلامی، عنوان کرد: رویکرد امروز یگان ویژه، علمی و اجتماعی است.

سردار کرمی با اشاره به اینکه در دهه ۸۰ و ۹۰ یگان ویژه به تجهیزات مطلوب مجهز شده است، گفت: آموزش و ارتقاء مهارت های علمی و عملی کارکنان این یگان در سال های اخیر به جد دنبال شد.

وی گفت: امروز کشور به لحاظ امنیتی در وضعیت مطلوبی است و در ابعاد مختلف امنیتی به مرحله قابل قبول رسیده ایم. با توجه به شرایط داخلی اتخاذ رویکرد و راهبرد جدیدی در مواجهه با تنش های اجتماعی لازم و ضروری بود.

وی اضافه کرد: راهبردهایی تعیین و مشخص شد، مبنای آموزش و تقویت تجهیزات این یگان براساس این راهبردها صورت گرفت.

وی خاطرنشان کرد: آموزش های این یگان هم در بعد عملیاتی و هم به لحاظ علمی و بصیرتی تعریف و مشخص شد، به طوری که این آموزش ها همسو با راهبردهای تعیین شده در پیشبرد اهداف کارآمد بود.

فرمانده یگان های ویژه ناجا تأکید کرد: راهبرد یگان های ویژه در مواجهه با مسائل از نوع بازدارنده بود و ساخت و خرید تجهیزات نیز براساس این راهبرد شکل گرفت.

وی با اشاره به راه اندازی پلیس زن در یگان های ویژه، گفت: پلیس ضداغتشاش “مردم پایه” است و در عملیات های “مردم یاری” بکارگیری می شود .

وی با اشاره به نقش آفرینی زنان در عرصه های مختلف، گفت: زنان در همه بحران ها و عرصه ها حضور قاطع و موثر داشتند و راه اندازی پلیس زن در یگان ویژه براساس یک نیازسنجی صورت گرفت.

سردار کرمی گفت: پیش بینی شده از پلیس زن در برگزاری مسابقات ویژه بانوان در راستای توسعه امنیت و نظم در ورزشگاه ها بکارگیری شود.

/انتهای متن/

درج نظر