اهدای نشان اخلاق برتر به 66 پرستار برگزیده

در راستای اجرای برنامه های ارتقای تعهد حرفه ای، نخستین جشنواره ناب با تقدیر از پرستاران برگزیده 15 بیمارستان تابعه دانشگاه علوم پزشکي تهران برگزار شد.

0

به گزارش به دخت به نقل از باشگاه خبرنگاران جوان، در نخستین جشنواره ناب که بعدازظهر روز چهارشنبه 22 اردیبهشت سال 95 برگزار شد، دکتر علیپور معاون درمان دانشگاه علوم پزشکي تهران، برگزاری این جشنواره و اعطای نشان اخلاق برتر به برگزیدگان گروه پرستاری را در راستای اجرای برنامه های تعهد حرفه ای خواند و افزود: با توجه به اهمیت حوزه درمان و نقش مهم همکاران این حوزه، قرار بر این شد که در ابتدای کار به افراد و بخش هایی بپردازیم که بیشتر با بیماران در ارتباط هستند و از آنجایی که به همکاری و نقش مهم پرستاران در بالین بیمار آگاهی داشتیم، یکی از فعالیتهای اصلی ارتقای تعهد حرفه ای را از گروه پرستاری آغاز کردیم.

برگزاری همه ساله جشنواره ناب
دکتر علیپور با بیان این که انتخاب و تقدیر از پرستاران ناب همه ساله انجام خواهد شد، به بیان روش اجرای انتخاب برگزیدگان پرداخت و گفت: در انتخاب برگزیدگان از آیتم هایی استفاده شد که قابل اجراء و سنجش بوده و برای بیماران از اهمیت برخوردار باشند.

معاون درمان دانشگاه افزود: خوشرویی در برخورد با بیمار، رعایت حریم خصوصی بیمار، معرفی خود به بیمار، استفاده از الفاظ مناسب هنگام اشاره به بیمار و حفظ احترام همکاران از آیتم های انتخاب برگزیدگان بود که در قالب چک لیست آماده شد و در فرآیندی یک ساله مورد بررسی قرار گرفت.

وی با بیان این که برای پرستاران ناب علاوه بر اهدای مدال، امتیازاتی نیز در نظر گرفته می شود، گفت: برگزیدگان از مشاغل و رده های مختلف سوپروایزر و کارشناس پرستاری، کاردان و کارشناس اتاق عمل، کاردان و کارشناس هوشبری، کاردان و کارشناس مامایی، بهیار و کمک بهیار انتخاب شدند. این در حالی است که اگر 80 درصد از پرسنل گروه هدف در هر بخش برگزیده شوند، سرپرستار آن بخش تحت عنوان سرپرستار ناب برگزیده خواهد شد و اگر 80 درصد از افراد گروه پرستاری در یک بیمارستان ناب شوند، مترون آن بیمارستان به عنوان مترون برگزیده معرفی می شود.

تیغ دولبه تصویر ذهنی در رشد اخلاقی یا منع آن
در ادامه این جشنواره، دکتر قراملکی مدیر گروه اخلاق حرفه ای دانشگاه تهران، اخلاق حرفه ای در حوزه پزشکی را به دو رویکرد فردگرایانه و اخلاق سازمانی تقسیم کرد و گفت: در رویکرد فردگرایانه اخلاق حرفه ای، نقش پزشکان و پرستاران مطرح می شود و در اخلاق سازمانی، اخلاق مراکز درمانی و اخلاق دانشگاه مطرح است.

وی با بیان این که روزگار ما، روزگار سلطه سازمان ها بر حرفه ها است گفت: امروزه خدمات سلامت در سازمانی به نام بیمارستان ارائه می شود. این در حالی است که در بیمارستان ها علاوه بر پزشک، پرستار و بیمار، مناسبات و اجزاء سازمانی وجود دارد و زمانی که به عنوان عضو بیمارستان مشغول فعالیت می شویم، در هر سطح و در هر کاری که باشیم از پزشکان و تیم درمان گرفته تا خدمات، با دیگر اعضای بیمارستان هم سرنوشت می شویم.

این هم سرنوشتی در کیفیت خدمات سلامت، سرآمدی حرفه ای، سلامت روانی و دیگر ابعاد مختلف یک بیمارستان، مشهود است. دکتر قراملکی با طرح این پرسش که “رشد اخلاقی در بیمارستان چگونه رخ می دهد؟” گفت: نخستین گام رشد اخلاقی، تحلیل تصاویر ذهنی (image analysis) است. این تصاویر ذهنی پنهان هستند ولی نقش اساسی در چگونگی عملکرد ما دارند.

به عنوان مثال، یک تصویر ذهنی، بیمار را فردی مزاحم می بیند و تصویر ذهنی دیگر، رفع نیاز بیمار را رحمت الهی می داند. بنابراین این که ما از بیمار، پزشک، پرستار و یا همکار کدام تصویر ذهنی را داشته باشیم، در رشد اخلاقی یا ممانعت از رشد اخلاقی موثر است.

وی شناخت مسئولیت های اخلاقی به صورت دقیق و کامل را گام دوم در جهت دستیابی به رشد اخلاقی خواند و افزود: این که فرد در هر موقعیت، به وظیفه اخلاقی خود آگاهی داشته باشد، نیاز به آموزش دارد. در این میان، داشتن انگیزه یا خودانگیختگی، ارتقای مهارت های رفتارهای ارتباطی اخلاقی، ارتقای زمینه های سازمانی رشد اخلاقی و حمایت قانونی و حقوقی از اخلاق، گام های بعدی رشد اخلاقی هستند.

معیارهای ساده و قابل سنجش در طرح انتخاب پرستار ناب
در بخشی دیگر از این مراسم، دکتر جعفریان رییس دانشگاه علوم پزشکي تهران ، با بیان این که نوع تصور از بیمار، واکنش های ما را تعیین می کند گفت: اگر تصورمان از بیمارانی که با آنها سروکار داریم، افراد نیازمندی باشد که نسبت به اقدامات پزشکی آگاهی کمی دارند و جزئیات آن را نمی دانند و بنابراین در هاله ای از ابهام و نگرانی بسر می برند، آنگاه می توانیم با ارائه توضیح مختصری در مورد زمان و نحوه انجام یک اقدام تشخیصی یا درمانی مانند انجام یک سی تی اسکن، نگرانی آنها را رفع کنیم.

وی افزود: پرستاری که به عنوان پرستار ناب شناخته می شود، کار ارزشمندی می کند و شایسته تقدیر است. نکته ای که توجه به آن ضروری است آن است که همه ما مشکلات و چالش هایی داریم، ولی وقتی در محیط کار هستیم، باید بتوانیم از این مشکلات فارغ باشیم و متناسب با آنچه تکلیف حرفه ای حکم می کند، رفتار کنیم.

رییس دانشگاه ادامه داد: حرکتی که در انتخاب پرستار ناب آغاز شده، ما را به سوی معیارهای قابل سنجش و معتبر هدایت می کند و باید به گروه پزشکی نیز معطوف شود که البته در این گروه نیز، مدل هایی از به کار بردن معیارهای تعهد حرفه ای در ارزشیابی های اعضای هیات علمی، به درجاتی به چشم می خورد.

وی با ساده و قابل سنجش خواندن معیارهای انتخاب پرستار ناب، همین ویژگی را منجر به قابل اجرا شدن این کار دشوار دانست و در ادامه خطاب به پرستاران گفت: این حرکت ارزشمندی است که حوزه درمان دانشگاه آغاز کرده و اینک که محصولی از این تلاش خارج شده است، خود شما می توانید قضاوت کنید که آیا این متدولوژی صحیح بوده است یا خیر، که البته در کنار توجه به این موضوعات، وظیفه و مسئولیتی که در قبال اخلاقی بودن محیط بیمارستان به عهده داریم، از اهمیت خاصی برخوردار است و در مجموع این مسیر، مسیر راحتی نیست.

دکتر جعفریان در پایان گفت: امیدوارم طرح انتخاب پرستار ناب و محصول اولیه آن، بتواند آغاز خوبی برای قرارگیری در مسیری باشد که بتوانیم در آن، اهمیت اخلاق حرفه ای را به یکدیگر یادآوری کنیم و همکارانی که در این دوره به عنوان پرستار ناب انتخاب شده اند، در همه شئون زندگی ناب باشند.

/انتهای متن/

درج نظر