رشد ۱۴برابری دختران دانشجو در۲ دهه گذشته

معاون بررسی های راهبردی معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری از رشد ۱۴ برابری تعداد دختران دانشجو در کشورمان طی دو دهه گذشته خبر داد.

0

به گزارش به دخت به نقل از مهر، سوسن باستانی در نخستین سمپوزیوم مشترک ایران و ژاپن با عنوان «زنان، صلح و توسعه پایدار» با اشاره به اهمیت مشارکت زنان در حوزه های اقتصادی و اجتماعی در رسیدن به صلح و توسعه پایدار افزود: رویکرد ایران به توانمندسازی زنان متکی بر توانمندسازی همه جانبه، توجه به توانمندی فردی و جمعی زنان، توجه به رویکرد پایین به بالا و توجه به تکثر زیست جهانی زنان است.

سوسن باستانی

وی افزود: در زمینه آموزش و بهداشت، کشورمان رشد سریعی داشته و در وضعیت مطلوبی قرار داریم، اما در خصوص شاخص های اقتصادی و سیاسی رشد بسیار کندی داریم و وضعیت نامطلوب است. در حال حاضر تعداد دختران دانشجو در دو دهه اخیر ۱۴ برابر شده و از حدود ۱۴۵ هزار نفر به دو میلیون نفر رسیده است.

باستانی تاکید کرد: در خصوص شاخص بهداشت و امید به زندگی در ایران رشد داشته ایم و به سمت مطلوب در حال حرکت هستیم. همچنین مرگ و میر مادران از سال ۱۳۸۸ تا ۲۰۱۲، ۷۵ درصد کاهش داشته است و از ۹۱ مورد در هر ۱۰۰ هزار به ۱۹ مورد در هر ۱۰۰ هزار رسیده است.

معاون بررسی های راهبردی معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری در مورد شاخص اشتغال زنان تصریح کرد: بیکاری زنان در جامعه بیش از مردان است در حال حاضر در بخش خصوصی از ۱۴.۶ درصد اشتغال زنان در سال ۷۴ به ۷۲ درصد رسیده است که این رشد ۵ برابری را نشان می دهد، اما در بخش دولتی از حدود ۴۰ درصد اشتغال زنان در سال ۷۴ به ۲۷ درصد کاهش یافته است.

وی اشتغال زنان در بخش کار خانگی را یکی از تجربیات موفق کشورمان دانست و عنوان کرد: با توجه به شرایط جامعه بسیاری از زنان به کار در خانه روی آوردند و سیاست های حمایتی از کار در خانه از سال ۲۰۱۰ در پیش گرفته ایم.

باستانی افزود: از حدود دو میلیون و ۱۰۰ هزار زن متقاضی مشاغل خانگی حدود یک میلیون و ۲۰۰ هزار نفر تا سال ۲۰۱۴ توانستند شغل خود را به ثبت برسانند که باید شرایط قانونی از جمله بیمه را برای آنان فراهم کنیم.

معاون بررسی های راهبردی معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری ادامه داد: در انتخابات اخیر مجلس، زنان ۶ درصد از کرسی‌های مجلس شورای اسلامی را به دست آوردند و آمار پست های دولتی زنان ۱۰ درصد است، اما در مقیاس محلی مثل شورایاری ها شرایط بهتر است و از هزار مورد زن در شورایاری اول به حدود ۶ هزار مورد رسیدیم. همچنین در برنامه ششم بر ارتقاء جایگاه زنان و توجه به سرمایه اجتماعی و مشارکت سیاسی و مدنی زنان تاکید شده است.

/انتهای متن/

درج نظر