دختری که آل خلیفه را رسوا کرد

اظهارات ریحانه موسوی درباره شکنجه ها و مشکلاتش در زندانهای بحرین، بیانگر وحشی گری حکومت آل خلیفه است.

0

به گزارش به دخت به نقل از اتاق خبر 24، جنبش حق خاطرنشان کرد: اظهارات ریحانه موسوی زندانی سابق درباره شکنجه ها و دردهایش در زندانهای حکومت بحرین به روشنی وحشی گری و حاکم بودن رویه طایفه گری را نشان می دهد.


جنبش حق در صفحه تویتر خود از مقاومت، پایداری، شجاعت و توانایی ریحانه برای مقابله با مشکلات، دردها و بیان جنایتهای حکومت بحرین و نشان دادن چهره واقعی و وحشی رژیم قدردانی کرد.
جنبش حق معتقد است جلادان این رژیم که حقوق ریحانه را نقض کردند، همان کسانی هستند که در دادستانی کل، بازجویی ها و هم چنین دادگاهها و نهادهای قضایی حضور دارند.
این جنبش با اشاره به افشاگری ریحانه درباره حوادثی که در دادستانی برایش اتفاق افتاده و تحریف سخنانش نیز گفت: وی با نشان دادن چهره واقعی نهادهای جنایتکار حکومت بحرین، سیلی محکمی به چهره حکومت و همپیمانانش زد.

/انتهای متن/

درج نظر