جدال بانوان کاراته‌کا برای رسیدن به اردوی تیم ملی

رقابتهای انتخابی تیم ملی کاراته بانوان 21 تا 24 اردیبهشت ماه 1395 در سالن کبکانیان تهران برگزار می شود.

0

به گزارش به دخت به نقل از ایسنا، مسابقات انتخابی تیم ملی کاراته بانوان برای شرکت در رقابت های جهانی اتریش 21 تا 24 اردیبهشت ماه در سالن کبکانیان تهران برگزار می شود.
رقابت ها ی انتخابی در چهار وزن زیر پیگیری می شود:
روز نخست: وزن 55- کیلوگرم
روز دوم: وزن 61- کیلو گرم
روز سوم: وزن 68- کیلو گرم
روز چهارم: دو وزن 50- و 68+ کیلوگرم
کادرفنی تیم ملی بانوان نیز پیش از رقابت های انتخابی معرفی می شوند و فرآیند انتخابی مسابقات را شرح خواهند داد. طبق نظر کمیته فنی تمام ملی پوشان در انتخابی نخست نیز شرکت خواهند کرد.

/انتهای متن/

درج نظر