مراسم عروسی در کمپ پناهندگان سوری+تصاویر

به جای آوردن سنت حسنه ازدواج برای برخی افراد بسیار آسان گرفته می شود.

0

به گزارش به دخت به نقل از خبرنگاران جوان؛ به نقل از دیلی میل؛این روزها که پناهندگان سوری از وحشت جنایات تروریست های تکفیری به اروپا پناه آورده اند ،در کمپ های چادری همچنان منتظر رسیدن به زندگی آرام و به دور از خشونت هستند.
در این میان اما یک خانم 22 ساله و یک آقای 27 ساله سعی کرده اند به دور از همه نگرانی ها از آینده شان ،مراسم شاد عروسی را در کمپ پناهجویان آلمان برگزار کنند.
در این تصاویر نشان داده می شود مراسم هر چند ساده است اما با کیک و گل و شیرینی لحظات خوبی در این کمپ فراهم شده و یک زوج توانستند با هم عهد آسمانی ببندند.

عروسی در کمپ پناهندگان سوری+تصاویر

عروسی در کمپ پناهندگان سوری+تصاویر

عروسی در کمپ پناهندگان سوری+تصاویر

عروسی در کمپ پناهندگان سوری+تصاویر

عروسی در کمپ پناهندگان سوری+تصاویر

/انتهای متن/

درج نظر