ما اشتغال می زاییم!

این روزها و بقیه روزها ، خیلی ها درباره ی بیکاری صحبت می کنند. یکی از اساتید روانشناسی درباره ی بیکاری وریشه آن می گوید: «در کتاب لغت نامه ی شهر خدا آمده است که بیکاری ریشه در کلمه اکتسابی دارد و به معنای توهم است. بنابراین تعریف ، همه کسانی که در این باره سخن می گویند دچار نوعی توهم هستند. چرا که همه مردم در همه ساعات شبانه روز سرکارند و خودشان خبر ندارند.»

1

سرویس اجتماعی به دخت/

وی در مقابل واژه بیگانه و نامانوس و زشت بیکاری از واژه زیبای اشتغال زایی استفاده کرد که به معنای زادن اشتغال است که هر لحظه در جامعه ما زاده می شود. اکنون به بیان انواع و اقسام اشتغال زایی می پردازیم:

اشتغال لجنی
تعداد16 هزار و پانصد و بیست و چهار نفر را اول صبح مامور می کنیم که آشغال های داخل جوی ها را توی پیاده رو و خیابان بریزند( اشتغال اول)  و بعد تعداد 16 هزار و پانصد و بیست و چهار نفر را مامور می کنیم که نزدیک عصر آشغال ها  را به ماشین های زباله منتقل کنند.( اشتغال از نوع دوم) در این مدت از آن دسته موش های داخل جوی ها که دنبال آشغال ها به خیابان و پیاده رو نیامده و باعث ترس مردم نشده اند، تجلیل  می کنیم.

اشتغال اداری
یک اداره ی عریض و طویل درست می کنیم ( اشتغال از نوع اول) این اداره را به 12 قسمت مختلف تقسیم می کنیم وبرای هر بخش یک رییس و یک معاون ویک مشاور معاون معرفی می کنیم تا هر یک کار قسمت بعدی را تایید و امضا کند( اشتغال دوم) در پایان یک رییس  را برای کل مجموعه در نظر  می گیریم که امضاها را به میل خودش باطل کند. با این کار هم ارباب رجوع بیکار نمی ماند و هم جریان زادن اشتغال برای قسمت ها به قوت خود باقی خواهد ماند.

اشتغال پارکی
دستگاه های پارکومتر را در کنار خیابان ها توسط نیروی انسانی نصب می کنیم ( اشتغال اول) تعداد نیروی انسانی دیگر را برای فروش کارت پارک برای شارژ پارکومتر می گذاریم ( اشتغال از نوع دوم) ، بعد از چند سال پارکومترها را توسط نیروی انسانی بر می داریم( اشتغال از نوع سوم) و به جای آن نیروی انسانی می گذاریم ( اشتغال از نوع چهارم) جهت بهره وری هر چه بیشتر این چرخه را هر چند سال یک بار تکرار می کنیم.
در این مدت از پلیسهای پر کار که بیشترین برگ جریمه را پر کرده اند، تجلیل می کنیم.

اشتغال جاده ای
در این نوع اشتغال برای دسترسی سریع مردم به نقاط مختلف کشور، اتوبان می سازیم ومدت پایان ساخت را بیست سال برآورد می کنیم ، جاده هر چه طولانی تر و از مسیر اصلی پرت تر به توسعه نزدیکتر! همزمان با این کار ، کوه ها و جنگل ها را در مسیر دیگری به منظور عریض سازی جاده تخریب می کنیم. از فواید این طرح می توان به اطمینان خاطر عوامل ساخت و ساز به اشتغال خود ، فرزند و نوه ها اشاره کرد.

اشتغال جنگلی
جنگل ها و کو ه ها را جهت عریض کردن جاده ها تخریب می کنیم و به جایش در کویر و شور زار و حتی دریا درخت می کاریم . در شهر ها نیز با کاشتن کوه می توانیم اشتغال بزاییم.

اشتغال پلیسی
چراغ قرمز چهارراه ها را به چراغ چشمک زن تبدیل می کنیم و بعد از این که اوضاع حسابی به هم ریخت ، برای برقراری نظم و انضباط از نیروی پلیس استفاده می کنیم.

اشتغال تَرکی
می گذاریم دانش آموزان در مدارس و دانشجویان در دانشگاه ها و خوابگاه ها معتاد شوند ، ( اشتغال از نوع اول) بعد برای این که اعتیاد شیژ بدی است، شمینار برگژار می کنیم ، بعد هم معتادان را ژمع می کنیم و می فرشتیم باژپروری( اشتغال از نوع دوم)

اشتغال سینمایی
به فبلم های سینمایی پروانه ساخت می دهیم. آن ها را در جشنواره ها اکران می کنیم اما عمراً  پروانه نمایش بدهیم . کارگردان ها مورد نظر هم شروع به ساخت فیلم دیگری می کنند و این روند را تا انقراض سینما ادامه خواهیم داد.

اشتغال مجوزی
سازمان X را می سازیم تا برای آلبوم ها ی موسیقی و کنسرت ها مجوز صادر کنند. ( اشتغال از نوع اول) وزارت Y را برای لغو مجوز سازمان X ایجاد می کنیم ( اشتغال از نوع دوم) همان وزارت خانه چندی بعد برای همان کنسرت مجوز صارد می کند ( اشتغال از نوع سوم) و الی آخر…

اشتغال سرکاری
بنزین را سهمیه بندی می کنیم و بعد چشم هایمان را می بندیم و می گذاریم تا راننده های تاکسی هر چقدر دلشان می خواهد از مردم کرایه بگیرند، بعد از طریق سازمان تاکسی رانی به مردم وعده می دهیم که گوش رانندهها خاطی را می پیچانیم ، مهمترین بخش اشتغال زایی همین جاست. این بخش افراد زیادی را تحت پوشش قرار می دهد؛ مردمی که سرکارند!

اشتغال سنگ فرشی
پیاده روی یک خیابان طویل را از پایین تا بالا سنگ فرش می کنیم، به علت طولانی بودن پیاده رو تا اتمام کار، سنگ فرش های ابتدایی تخریب می شوند و عوامل دیگری مشغول تعمیر می شوند و این روند تا پایان هم پیاده رو هم شهر ادامه خواهد داشت.

اشتغال کلنگی
تعدادی کارگر از نوع شنبه تا جمعه استخدام می کنیم و می دهیم کوچه خیابان را بکنند ( اشتغال از نوع اول) تعدادی کارگر، این بار از بر و بچ وطنی استخدام می کنیم که چاله ها را پر کنند و خیابان را آسفالت کنند ( اشتغال از نوع دوم) بعد از مدتی دوباره سراغ شنبه تا جمعه می رویم تا آسفالت ها را بکنند و لوله ی فاضلاب  آب و باقی قضایا بکارند ( اشتغال از نوع سوم) دوباره سراغ وطنی ها می رویم تا دوباره چاله ها را پر کرده و خیابان ها را آسفالت کنند.( اشتغال از نوع چهارم) .
تبصره: اولویت استخدام کلنگی را به برادران افاغنه می دهیم. عمراً اگر ما بتوانیم بیل و گلنگ به دست بگیریم.

نتیجه اخلاقی: بیکاری یک توهم است . همه سر کارند.

/انتهای متن/

نمایش نظرات (1)