افزایش تبعیض‌ها در قبال زنان باردار شاغل انگلیسی

افزایش ۲۵ درصدی درخواست برای مشاوره شهروندان در مورد مسائل و مشکلات بارداری و زایمان نشان می‌دهد که تبعیض در قبال زنان باردار شاغل در انگلیس رو به افزایش گذاشته است.

0

به گزارش به دخت به نقل از تسنیم؛ بررسی‌ها نشان می‌دهند که تبعیض در قبال زنان باردار در انگلیس رو به افزایش گذاشته است.

بر اساس گزارش اسکای‌نیوز، افزایش 25 درصدی درخواست برای مشاوره شهروندان در مورد مسائل و مشکلات بارداری و زایمان نشان می‌دهد، زنان باردار با مشکلات و مسائل عدیدی در محل کار خود مواجه هستند.

تبعیض علیه زنان باردار و مادران جدید در محل کار در حالی رو به افزایش است که بر اساس گزارش‌ها برخی از زنان به دنبال کاهش ساعات کاری و برخی دیگر در ژی مرخصی بدون حقوق و حتی در برخی موارد مجبور می‌شوند شغلشان را ترک کنند.

افزایش 25 درصدی درخواست مشاوره شهروندان انگلیسی که سوالات گوناگونی پیرامون مسائل بارداری و زایمان و نحوه حضورشان در محل کار داردند درحالی اتفاق افتاده است که تعداد این درخواست‌ها به بیش از 22 هزار مورد رسیده است.

در یکی از این موارد یک زن از این موسسه درخواست کرده بود که از کارفرمای او خواسته شود که ساعات کاری او را در هفته به نصف کاهش دهد.

این در حالی است که رئیس او نسبت به تاخیر‌ و عدم حضورم منظم به او هشدار داده بود.

زن دیگری که قراردادش زمانی که در مرخصی زایمان به سر می‌برد به اتمام رسیده بود و تقاضا داشت که از کارفرمای او بپرسند که چگونه می‌توان بدون دریافت حقوق در مرخصی زایمان قراردادش را تمدید کند.

در این راستا یکی از مشاوران گفته است که زنان باردار باید در محل کارشان مورد حمایت قرار بگیرند و واهمه‌ای پیرامون چگونگی امرار معاش نداشته باشند.

وی افزود:”افزایش سوالات پیرامون مسائل بارداری و زایمان و نگرانی‌های این زنان در رابطه با مسائل کاریشان نشان‌دهنده افزایش تبعیض‌ها در قبال آنان در محل کارشان است”.

وی با اشاره به این نکته که والدینی که در انتظار فرزند به سر می‌برند به حد کافی دغدغه فکری دارند گفت:” آخرین موضوعی که آنها باید نگرانش باشند موضوع امنیت شغلیشان و بحث درآمد است”.

یک سخنگوی دولت در این رابطه اینگونه اظهار نظر کرد که تبعیض «غیر‌قانونی و کاملا غیرقابل قبول» است و تمام کارفرمایان موظف به رعایت و حمایت از حقوق کارکنانشان هستند و این در قبال پدر و مادرهای جدید و یا کارمندان در انتظار کودک صادق است”.

/انتهای متن/

درج نظر