اتوبوس ایدز به خیابان های تهران می آید

کارشناس مسئول برنامه‌های آموزش و اطلاع رسانی اداره کنترل ایدز وزارت بهداشت اعلام کرد: اتوبوس ایدز در سال ۹۵ نیز در خیابان های تهران حضور پیدا کند.

0

به گزارش به دخت به نقل از شفقنا، دکتر حمیرا فلاحی با اشاره به اینکه کمیته ایدز استان تهران در ماه های پایانی سال گذشته، آخرین جلسات خود را برگزار کرد، افزود: بنابراین احتمال دارد حداقل یک اتوبوس ایدز در سال ۹۵ در خیابان های تهران حضور پیدا کرده و خدمات سال گذشته خود را تکرار کند.
وی درباره این کمیته توضیح داد: از سازمان های مختلف در کمیته ایدز استان تهران از جمله فرمانداری و استانداری تهران حضور دارند که ریاست آن نیز در سال گذشته با دکتر سیاوش شهریور، مدیرکل امور فرهنگی و اجتماعی استانداری تهران بود.


کارشناس مسئول برنامه‌های آموزش و اطلاع رسانی اداره کنترل ایدز وزارت بهداشت با بیان اینکه مجری طرح اتوبوس ایدز در سال گذشته، دانشگاه علوم پزشکی ایران بود خاطرنشان کرد: به دلیل اینکه این دانشگاه در غرب تهران حضور دارد، مناطق ۲، ۶، ۱۸، ۹، ۵ و ۲۲ در غرب تهران توسط اتوبوس ایدز پشتیبانی شدند که این طرح از سوی دانشگاه ایران به بخش خصوصی و موسسه پیام آوران همیاری واگذار شد.
فلاحی با تاکید بر اینکه شهرداری تهران، دانشگاه علوم پزشکی ایران، وزارت بهداشت و موسسه پیام آوران همیاری در این طرح مشارکت و همکاری داشتند گفت: هزینه های اجرایی از طریق وزارت بهداشت و دانشگاه علوم پزشکی ایران تامین شد و شهرداری تهران نیز در تامین و ارائه اتوبوس های لازم همکاری کرد. وی با اظهار اینکه این طرح به مدت ۱۸ روز در ۹ منطقه تهران اجرا شد و ۲۰۰۰ نفر به اتوبوس های مختلف مراجعه کردند، عنوان کرد: این ۲۰۰۰ نفر همگی تست انجام ندادند. از میان کسی که تست را انجام دادند، ۲۴۳ نفر زن و ۱۲۶۹ نفر مرد بودند.
کارشناس مسئول برنامه‌های آموزش و اطلاع رسانی اداره کنترل ایدز وزارت بهداشت درباره رده های سنی مراجعین به این اتوبوس ها توضیح داد: ۹۷ نفر در بازه سنی «کمتر از ۲۰ سال»، ۶۷۰ نفر در بازه سنی «۲۱ تا ۳۰ سال»، ۴۷۹ نفر در بازه سنی «۳۱ تا ۴۰ سال»، ۱۴۸ نفر در بازه سنی «۴۱ تا ۵۰ سال» و ۶۵ نفر نیز در بازه سنی «بیش از ۵۰ سال» به اتوبوس های ایدز مراجعه کردند.

/انتهای متن/

درج نظر