مسئولان از آموزش حقوق زنان به مردان غفلت کرده‌اند

نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی با اشاره به ضرورت ارسال هر چه زودتر لایحه امنیت خانواده به مجلس گفت: آموزش حقوق زنان به مردان مورد غفلت واقع شده است.

سرویس خبر به دخت/

 فاطمه آلیا  با اشاره به اینکه برای تأمین امنیت زن در خانواده و حقوق بانوان در جامعه آموزش به مردان نیز باید انجام شود گفت: در سال‌های اخیر آموزش به زنان بهبود پیدا کرده اما مسئولان از جامعه مردان غافل شده‌اند. برای اینکه حقوق و امنیت زن در جامعه اسلامی تأمین شود ،باید حقوق زنان را در زمینه‌های سیاسی، خانوادگی، فرهنگی و اجتماعی به مردان آموزش دهیم.

آلیا درباره لایحه امنیت خانواده که توسط امور زنان و خانواده ریاست‌جمهوری تدوین شده و قرار است به زودی به مجلس فرستاده شود خاطر نشان کرد: اگر این لایحه منطبق بر فقه اسلامی و مبانی حقوق زنان در اسلام باشد، عدالت جنسیتی را در پی دارد و  می‌توان به تحقق حقوق و امنیت زن در جامعه و خانواده امیدوار بود

منبع:فارس/انتهای متن/