سخنرانی مریم رجوی برای حضار علاقمند!

با انتشار فیلمی از یک فرد ناشناس از مراسم گردهمایی گروهک منافقین در فرانسه که مریم رجوی در آن سخنرانی می کرد، واقعیت شوی منافقین افشا شد.

سرویس خبر به دخت/

با انتشار فیلمی که فردی  ناشناس از مراسم گردهمایی گروهک منافقین در سالن “ویلپنت” گرفته بود،  واقعیت شوی منافقین افشا شد.

در این فیلم به خوبی نشان داده می‌شود که اکثریت قریب به اتفاق شرکت کنندگان، ملیتی غیر ایرانی داشته و همانگونه که جدا شده‌های این فرقه(هابیلیان) می‌گویند، گدایانی هستند که از برخی کشورهای آفریقایی، آسیایی و برخی کشورهای اروپایی جمع آوری شده و به وعده “چند وعده غذای گرم” و “مقداری کمک مالی” به این مراسم آمده‌اند.

سیاهی لشکر شرکت کننده در این مراسم همچنین به دلیل نا آشنایی به زبان فارسی در حین سخنرانی مریم رجوی سرکرده منافقین به رفت و آمد در سالن، گفت‌وگو با هم، گرفتن عکس یادگاری و شوخی و خنده می پردازند.

چند هفته پیش در 23 ژوئن امسال سرکردگان منافقین مراسمی را تحت نام جعلی گردهمایی بزرگ منافقین و به منظور ابراز وجود در فرانسه برپا کردند و با تبلیغات فراوان سعی در بزرگ جلوه دادن آن کردند.

منبع:فارس/انتهای متن/