تبعیض جنسیتی شدید دستمزدها در آمریکا

یک بررسی جدید در آمریکا نشان می‌دهد زنی که امروز در این کشور به کاری مشغول می‌شود، در طول 40 سال خدمت خود 430,480 دلار کمتر از یک مرد با شرایط مشابه درآمد خواهد داشت!

0

به گزارش به دخت به نقل از دخت ایران ،این رقم برای یک زن سیاه پوست، 877,480 دلار و برای زنان بومی آمریکا 883,040 دلار است. بیشترین تبعیض در حق زنان لاتین است که در طول 40 سال فعالیت، 1,007,080 دلار کمتر از یک مرد حقوق می‌گیرند.

1

این آمار در آستانه 12 آوریل منتشر شده است که تاریخی است که نشان می‌دهد با حقوقی که زنان از ابتدای سال جاری میلادی تا به این تاریخ در آمریکا دریافت کرده‌اند تاره درآمدشان به اندازه درآمد سال گذشته مردان خواهد بود؛ به عبارت دیگر تمام این سه ماه و 12 روز را زنان در مقایسه با مردان «بدون حقوق» کار کرده‌اند!

/انتهای متن/

 

درج نظر