دندان های شیری درمان دارد

این جمله را بارها در درمانگاه های مختلف از مادران شنیده ام: “دندان شیری که قرار است بیفتد، چرا باید درمان شود؟”

0

سرویس سلامت به دخت/

متأسفانه این نگاه حتی درمیان مادران تحصیل کرده هم دیده می شود که دندان شیری ارزش درمان را ندارد. اما اگر این بدانیم که به موقع و به جا در آمدن دندان­های دائمی منوط به حضور دندان­های شیری است شاید به همین راحتی به دندان­پزشک پیشنهاد کشیدن دندان شیری کودکمان را ندهیم.

اگر دندان های آسیای شیری زودتر از زمان اصلی خود بیفتند، رشد فک دچار اختلال می شود و فک کودک در آینده برای تمام دندان­های دائمی فضا نخواهد داشت. از طرف دیگر، با کشیدن زودتر از هنگام این دندان­ها، حرکت سایر دندان­ها به سمت فضای خالی به وجود آمده باعث می شود که دیگر جایی برای درآمدن دندان­های دائمی باقی نماند.

پس بهتر است که علاوه بر درمان دندان­های پوسیده، با حفظ و رعایت بهداشت از ایجاد پوسیدگی در دندان­های دیگر کودکان پیشگیری کنیم.

پیشنهاد می کنم شبها به بهانه ی مسابقه دادن کودک خود را به مسواک زدن ترغیب کنید. مثلا به او بگویید که او باید مراقب مسواک زدن شما باشد که مبادا کوتاهی کنید و شما هم مراقب مسواک زدن او.

هم چنین فاصله ی بین صرف شام و مسواک زدن او را کوتاه کنید. بیست دقیقه پس از صرف غذا، روند پوسیده شدن دندان به علت وجود باقیمانده­های غذایی آغاز می شود.

اگر کودک شیرخواری دارید که نیمه شب ها شیر میخورد، حتما بعد از شیر به او آب بدهید. باقی مانده شیر در گرمای دهان تا صبح در فاصله ی لبها و گونه ها و دندان­ها عامل پوسیدگی زودرس در نوزادان (پوسیدگی شیشه شیر) خواهد شد.

بخشی از زیبایی و سلامت کودکان ما، تنها به توجه والدین به ویژه مادران مربوط می شود. این توجیه که کودک حرف مادر را گوش نمی دهد و به همین دلیل همه­ی دندانهای او پوسیده شده، نه تنها قابل قبول نیست؛ بلکه فقط نشانه ا­ی از عدم توجه و کوتاهی مادر است.

 دکتر بنابی/انتهای متن/

درج نظر