میزگرد به دخت بر گزار می شود

بالاخره دست اندرکاران به دخت اولین میزگرد خود را با حضور کاربران علاقه مند برگزار می کنند.

29

سرویس اجتماعی به دخت/

به دنبال نظر سنجی از کاربران خوب به دخت برای موضوع میزگرد، بنا به اکثریت نسبی آراء شرکت کنندگان در این  نظر سنجی، موضوع میزگرد تعیین شد:

زن خوب چگونه باید باشد؟

یادآوری می کنیم که درنظرسنجی به دخت در مورد موضوع میزگرد، دو عنوان “زن خوب چگونه باید باشد؟” و “فمینیسم” با نوساناتی دو موضوع مهمتر از نظر کاربران بود.

اما ما چرا ما موضوع “زن خوب” را انتخاب کردیم:

اول به دلیل اینکه دو موضوع “فمینیسم” و “زن خوب” با هم بی ربط هم نیستند.

دوم اینکه به تجربه ثابت شده که کاربران عزیز به دخت سوای اینکه موضوع چه باشد، نظرات شان را می دهند . یعنی خیلی هم فرقی نمی کند که چه موضوعی در میان باشد.

البته به کاربران علاقه مند که می خواهند در میزگرد به دخت شرکت کنند، تأکید می کنیم که در میزگرد دیگر “باید و مجبورند” روی موضوع متمرکز شوند و به صحرای کربلا زدن ممنوع!

پس کاربران به دخت که دوست دارند در این میزگرد ما  شرکت کنند، با شرط اینکه از همین حالا قول بدهند بیرون از موضوع نروند وبه قول معروف  خارج ننوازند، می توانند از طریق پیامک و یا آدرس ایمیل به دخت آمادگی خود را اعلام کنند. ما به محض معلوم شدن زمان و مکان میز گرد  با شماره تلفن و یا هر راه دیگر که برای تماس به ما داده اید، با شما تماس می گیریم و برای میزگرد دعوتتان  می کنیم. پس منتظریم .

شماره پیامک: 30001938

آدرس ایمیل: behdokht.ir@gmail.com

  • فمینیسم (40%٬ 35 رای)
  • زن خوب چگونه باید باشد؟ (29%٬ 25 رای)

با حضور کاربران، کارشناسان و دست اندرکاران/انتهای متن/

نمایش نظرات (29)