جای خالی زنان سرپرست خانوار در بودجه‌ معاونت امور زنان ریاست جمهوری

یک نماینده مجلس شورای اسلامی با انتقاد از ردیف بودجه‌های معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری گفت: در بودجه‌ این معاونت جای خالی حمایت از زنان سرپرست خانوار دیده می‌شود و در عوض بودجه میلیاردی برای NGOها در نظر گرفته شده است.

0

به گزارش به دخت به نقل از فارس، زهره طبیب زاده نوری در مورد بودجه پیشنهادی دولت برای سال آینده معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری گفت: بودجه پیشنهادی برای معاونت امور زنان برای سال آینده چیزی در حدود سال گذشته است و تقریبا دو سال است که این بودجه دو برابر شده است، جهت گیری صرف این بودجه عمدتا جهت برگزاری همایش‌ها و جشنواره‌ها است و بخش کوچکی از آن به سلامت زنان و مبالغ بسیار زیادی در مورد سازمان‌های مردم نهاد زنان است.

جای خالی زنان سرپرست خانوار در بودجه‌ معاونت امور زنان ریاست جمهوری
وی ادامه داد: با توجه به مشکلات اساسی که زنان آسیب دیده و زنان سرپرست خانوار دارند و با توجه به مراکز حمایتی که بهزیستی و کمیته امداد برای کمک به این افراد دارند هیچ ردیف و امکانی برای این قبیل زنان دیده نشده است، تا کی باید بودجه‌ها صرف تحقیقات همایش‌ها و جشنواره‌هایی شود که نمود عملی در زندگی اینگونه افراد ندارد.
این نماینده مجلس شورای اسلامی افزود: بودجه معاونت امور زنان و خانواده بودجه‌ای نیست که با آن بتوان کل مسائل و دغدغه‌های حوزه زنان را مرتفع کرد و طبیعی است که این بودجه نمی‌توان نیازهای تمام زنان را مرتفع کند بنابراین با این بودجه اندک باید به بخش‌های آسیب پذیرتر در حوزه زنان رسیدگی شود، با این بودجه‌های اندک باید رویکرد معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری که یک نهاد متولی امور زنان در کشور است به سمت آسیب پذیرترین قشر زنان باشد و واضح است که کدام بخش از زنان از سایر گروه‌ها آسیب پذیرتر هستند ولی متأسفانه در سرفصل‌های معاونت امور زنان و خانواده هیچ جایی به این اقشار آسیب پذیر اشاره نشده است.
طبیب زاده ادامه داد: طبق برنامه توسعه کشور هر ساله باید دستگاه‌های دولتی بر اساس برنامه پنجم توسعه بودجه بگیرند و در هر ردیف بودجه تکلیفی بودجه‌ایی را متناسب با تکالیف مقرر کنند ، اگر در گذشته بر اساس سلیقه عمل می‌شد و بودجه‌ها تخصیص پیدا می‌کرد اما برای تدوین برنامه‌های کلان توسعه‌ای در کشور این انتظار از دستگاه‌های دولتی وجود دارد که پس از تصویب برنامه‌های توسعه‌ای همه ساله دستگاه‌های اجرایی در راستای تحقق آن برنامه‌ها بودجه خود را ارائه دهند و حول آن محورها بودجه‌های لازم به آنها تخصیص داده شود.
وی خاطرنشان کرد: در ماده 230 برنامه توسعه‌ای حوزه زنان و خانواده مشخص شده است که دستگاه متولی آن عمدتا معاونت امور زنان و خانواده است و 13 برنامه کشوری برای این مرکز در نظر گرفته شده است، وظیفه مرکز این است که برنامه‌های خود را حول این 13 محور مشخص شده در برنامه توسعه پنجم تقدیم مجلس کند اما متأسفانه ما هر سال می‌دیدیم فرمت کلیشه‌ای قدیمی در سرفصل‌های این معاونت بوده بدون اینکه به برنامه پنجم توسعه توجه شود و تلاش می‌کردند این بودجه ها را به یکی از سرفصل‌ها بچسبانند در حالیکه دستورالعمل مشخص برای دستگاه‌ها داریم.
این نماینده مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: بنابراین معاونت امور زنان باید بیان کند بودجه خود را با کدامیک از بندهای قانونی و مصوب برنامه پنجم توسعه هماهنگ کرده و کدام نیاز حوزه زنان با این بودجه پاسخ داده شده است.
طبیب زاده با انتقاد از اختصاص ردیف بودجه میلیاردی به NGOهای حوزه زنان گفت: چرا باید به سازمان‌های مردم نهاد که به هیچ وجه نظارتی از سوی دولت بر برنامه‌های آنها نیست بیش از 4میلیارد و نیم بودجه اختصاص داده شود این بودجه باید مرتفع کننده مشکلات زنان آسیب دیده و در معرض آسیب کشور ما باشد، 4 میلیارد و 600 میلیون تومان دو سوم بودجه‌ای است که معاونت در گذشته داشته است و در صورت تصویب این بودجه در اختیار NGOهای فمینیستی داده می‌شود، با توجه به اینکه دولت هیچ نظارتی بر عملکرد آنها ندارد آیا این بودجه غیر از مسافرت به نیویورک NGOهای زنان صرف خواهد شد؟!

/انتهای متن/

درج نظر