برگزیدگان مسابقه 8 و 9

برگزیدگان مسابقه 8 و 9 مشخص شدند…

17

سرویس مسابقه به دخت/

برگزیده مسابقه شماره 8، خانم “حنانه” با نظر زیر:

هر به اوج رسیدنی، رسیدن به همه ی خواسته ها نیست و شاید به منزله ی سقوط باشه… اما اینو یادت نره، اگه به خدا برسی به اذن خودش ، به اوج هر چیزی دسترسی داری.

و برگزیده مسابقه شماره 9، خانم “زهرا-اس” با نظر زیز:

چین و چروک دستانت انعکاس راه های پر فراز و نشیبی است که پیموده ای دستانت را با مهر  لمس میکنم تا به یاری عشق گنجینه تجربیاتت را در لابلای چین ها بیابم آنگاه اندوخته های تو چون فانوس دریایی کوره راه های زندگی ام را روشن می گرداند و در آخر راه چراغی فروزان تر را به فرزندانم هدیه خواهم کرد چنانکه رسولم فرموده اند :پیرمرد در میان خانواده اش، هم چون «پیامبر» در میان امّت است.

هستند.

از برگزیدگان محترم تقاضا می شود، جهت دریافت جایزه خود با شماره به دخت تماس بگیرند: 09199904512

نمایش نظرات (17)