خوب گوش کنیم!

گفتیم که همدلی یعنی خود رابه جای دیگری قرار دادن و درک شرایط و احساس او. همدلی یعنی ما انسان های دیگر را بپذیریم با همه تفاوتهایی که با ما دارند و به آنها احترام بگذاریم. اما باید دید چگونه می توان به همدلی با دیگران رسید. در این قسمت یک خودآزمایی هم داریم. حتما در آن شرکت کنید.

10

سرویس ما و زندگی به دخت/

هر چیز تازه ای که می آ موزی،شخصیت تازه ای به تو می دهد.

     ایوان تورگنیف

10 راهکار برای تقویت همدلی هست که در این قسمت به پنج تای آن اشاره می کنیم:

–         آگاهی به احساسات خود: چون پایه همدلی، خود آگاهی است، پس هر چه بیشتر به احساسات خود اشراف و آگاهی داشته باشیم، راحت تراحساسات دیگران را درک می کنیم.

–         خوب گوش کردن: سخنان طرف مقابل را آن چنان گوش دهیم که او اطمینان حاصل کند که سعی داریم مانند او به مشکل نگاه کنیم.

–         کوچک نشمردن مشکل طرف مقابل: خودداری از کوچک کردن مشکلات دیگران  با گفتن جمله هایی مثل این : “ای بابا،این که چیزی نیست” یا “اگر جای من بودی،چه می کردی” و نظایر آن.

–         پرهیز از واکنش های منفی: سرزنش نکردن، مقصر نشمردن، قضاوت نکردن، انگشت به طرف مقابل نگرفتن، تحقیر نکردن. چون همه این حالات، همدلی را از بین می برد و رابطه  عاطفی و احساسی را قطع می کند.

–         راه حل ندادن: راه حل ارائه ندهیم، چون بیشترین نیاز طرف مقابل، این است که مشکل و ناراحتی خود را با کسی در میان بگذارد واز جانب او درک شود.

 

یک خود آزمایی

فرزند یا همسر شما وارد منزل می شود ومی گوید که امروز کیف خود را گم کرده است. واکنش شما چیست؟  به او چه یا چه چیز هایی می گویید؟

   در نوبت بعدی،به پنج راهکار دیگر می پردازیم.

م.پ/انتهای متن/

نمایش نظرات (10)