خداوند انشاءالله مبارک فرماید!

در فاصله پیروزی انقلاب اسلامی تا رحلت امام خمینی(ره)، یکی از افتخارات جوانان انقلابی که قصد ازدواج داشتند، این بود که امام خطبه عقدشان را بخوانند. جالب است که امام هم بعد از خواندن خطبه عقد جوانهای انقلابی تنها یک نصیحت به آنها میکردند؛ آنهم اینکه «بروید با هم بسازید»…

7

سریس فرهنگی به دخت/

 زمستان سال 58 امام عزیز(ره) دچار عارضه قلبی شد و به ناچار مدتی در بیمارستان قلب تهران، بستری شدند. البته همان موقع هم با وجود مشکلات قلبشان همچنان به امور کشور و مسائل انقلاب رسیدگی می کردند. آنوقت در همان شرایط بیماری و بستری بودن امام در بیمارستان، یک زوج جوان  تصمیم گرفتند که از امام بخواهند خطبه عقدشان را در همان بیمارستان بخوانند…

بقیه ماجرا را به نقل از روزنامه اطلاعات، شماره 16089، مورخ 13 اسفند 1358.ش، ص1 بخوانید:

«دیروز در آخرین ساعتهای اقامت امام خمینی در بیمارستان قلب، یک زوج جوان در حضور امام خمینی به عقد ازدواج یکدیگر درآمدند و پیمان زناشویی بستند. عروس خانم زهرا غلامی بلوک، پرستار بخش «آی. سی. یو» بزرگسالان بیمارستان و داماد آقای احمد داوودی حقیقت طلب، تکنسین الکترونیک بیمارستان قلب هستند که در حضور امام امت پیمان زناشوئی بستند. مهریه عروس خانم به نام 14 معصوم، 14 سکه آزادی تعیین شد. در ساعت 15:05 بعد ازظهر دیروز خطبه عقد جاری شد و پس از آن امام خمینی یک جلد قرآن مجید را امضاء و به عروس و داماد جوان هدیه کردند. در صفحه اول این قرآن امام چنین مرقوم فرمودند:

بسمه تعالی

به مبارکی و میمنت عقد ازدواج بین مخدره زهرا و آقای احمد حقیقت طلب واقع؛ خداوند انشاءالله مبارک فرماید. 12 اسفند 58 . روح الله الموسوی الخمینی»

پس از جاری شدن خطبه عقد، از طرف عروس و داماد شیرینی در بین کارکنان بیمارستان قلب توزیع شد.»

انوشه میرمرعشی/انتهای متن/

نمایش نظرات (7)