زنان سه بار در سال می توانند خون بدهند

مدیر آموزش و حفظ اهداكنندگان سازمان انتقال خون كشور گفت: زنان می توانند در طول سال، ‌سه بار خون اهدا كنند.

1

سرویس خبر به دخت/

دكتر ‘مهتاب مقصودلو’ به مناسبت روز جهانی اهدای خون (25 خرداد ماه) گفت: ‌ زنان به دلیل تفاوت فیزیولوژیك بدن و میزان ذخایر آهن، فقط سه بار در سال می توانند خون اهدا كنند.

وی با بیان اینكه مردان چهار مرتبه در سال مجاز به اهدای خون هستند، گفت:‌ مردان نیز به دلیل ساختار متفاوت بدنی با زنان، ‌بر اساس دفعات تعیین شده باید خون اهدا كنند.

مقصودلو با بیان اینكه هیچ تفاوتی بین اهداكنندگان مرد و زن از لحاظ میزان دریافت خون وجود ندارد،‌گفت:‌ خون سالم، ‌از اهداكننده سالم بدست می آید و در شرایط فعلی، مردم‌ ‌مهم ترین و اصلی ترین منبع تامین خون در كشور به حساب می آیند.

وی گفت: تمام افراد در هنگام مراجعه به پایگاه های انتقال خون،از سوی پزشكان مورد معاینه مختصر فیزیكی قرار می گیرند و شرح حالی از وضعیت خود را به آنان ارایه می كنند.

وی تاكید كرد: ‌افراد باید هرگونه بیماری یا مصرف دارو را به طور كامل به پزشك مستقر در واحدهای خونی اطلاع دهند تا با دستور او خون خود را اهدا كنند.

مقصودلو در مورد اهدا كننده مستمر خون نیز گفـت: بر اساس تعریف سازمان انتقال خون ایران، ‌فردی كه در سال حداقل دو بار اهدای خون داشته باشد،‌ اهدا كننده مستمر تلقی می شود.
/انتهای متن/

نمایش نظرات (1)