زنان خاورميانه در تحصيل از مردان پيشي گرفته‌اند

با وجود افزايش حضور زنان در دانشگاه‌هاي كشورهاي خاورميانه، حضور آنان در عرصه كار كمرنگ است.

10

سرویس خبر به دخت/

طبق آمار سازمان ملل متحد، در دو سوم كشورهاي خاورميانه تعداد زنان در دانشگاه‌ها بيشتر از مردان است و با وجود اينكه بيشتر فعالان حقوق زنان از پيشرفت زنان در دانشگاه‌ها خوشحالند، بسياري از آن‌ها نگرانند كه  این مسئله به معناي زياد شدن حضور آنها در محل كار نيست.

بر اساس آمار سازمان ملل متحد، 54 درصد  دانشجویان دانشگاه‌هاي لبنان را زنان تشكيل مي‌دهند؛ اما فقط 26 درصد از نيروي كار و 8 درصد از اعضاي قانون گذاري، مسئولان ارشد و مديران زن هستند.

ديما دابوس سنسينگ مدير موسسه مطالعات زنان دنياي غرب در دانشگاه آمريكايي – لبناني، گفت: به نظر من در بعضي كشورهاي حوزه خليج فارس، بسياري از زنان براي پيدا كردن همسر بهتر و يا پر كردن وقت خود به دانشگاه مي‌روند و نبود حمايت از زنان در محل كار و همچنين آزار آن‌ها از جمله عواملي است كه باعث مي‌شود زنان وارد عرصه كار نشوند.

بر اساس اين گزارش، نوار الحسن گلي، استاديار نظريه ادبيات و مطالعات زنان در دانشگاه آمريكايي شارجه در امارات متحده عربي نيز در اين زمينه اظهاركرد: هم حضور بالاي زنان در دانشگاه‌ها و هم نبود آن‌ها در عرصه كار را مي‌توان با نوع تربيت اجتماعي دختران توجيه كرد.

وي گفت:‌ دختران و پسران با روش ها و انتظارات متفاوتي اجتماعي مي‌شوند. پسران آزادي‌هاي فردي بيشتري براي بيرون رفتن دارند در صورتي كه دخترها درون خانه اجتماعي مي‌شوند، بنابراين براي بسياري از دخترها، مدرسه تنها شانس اجتماعي شدن در خارج از خانواده و پيدا كردن دوست است ، پس دانشگاه همان چيزي است كه آن‌ها مشتاقانه منتظرش هستند.

الحسن گلي درخاتمه افزود: فكر مي‌كنم غلبه زنان بر اين انتظارات فرهنگي و اجتماعي، مستلزم زمان زيادي است.

منبع :ایسنا/انتهای متن/

نمایش نظرات (10)