متهم ردیف اول مادر است

مرد تهیه‌کننده و زن کارگردان بهشت است. تهیه کننده همه چیز را فراهم می‌کند تا کارگردان بتواند فیلم بسازد. اگر شهر ما و خانه ما بهشت نیست، چون زنان مادری نمی کنند.

52

سرویس اجتماعی به دخت

 این حدیث را همه شنیدید و حفظ هستید ولی تعداد کمی از ما توانستیم آن را بفهمیم، پیامبر فرمودند:

“لجنه تحت اقدام امهات”.

 از حدیث این را می‌فهمیم که پیامبر فرموده جای مادران در بهشت است، ولی اصلا ترجمه الجنه تحت اقدام امهات، این نیست.

پیامبر نفرمودند: “الامهات فی الجنه”، فرمودند “الجنه تحت اقدام امهات”. زمانی آدرس بهشت را می‌دهند، زمانی آدرس مادران را می‌دهند. این حدیث نمی‌گوید آدرس مادر کجاست؟ در بهشت، می‌گوید آدرس بهشت کجاست؟ خانه دوست کجاست؟ نمی‌گوید جایی که مادری نشسته است، می‌گوید تحت اقدام امهات.


مادری کردن زن ، خانه و جامعه را بهشت می‌کند

قرآن نمی‌گوید نماز بخوانید، می‌گوید نماز به پا دارید، “اقاموا الصلوه”.

 پیغمبر نمی‌گوید جایی که مادری نشسته است، می‌گوید جایی که مادری قدم برداشته، زیر گام‌های مادر است، یعنی اگر زنی مادری کند، اگر خانه باشد، خانه‌اش بهشت می‌شود، اگر مادران جامعه مادری کنند، جامعه بهشت می‌شود.

اگر از کوچه و خیابان‌های شهر بوی جهنم می‌آید، بدانید که متهم ردیف اول مادر است، پس مردها اینجا چه کاره هستند؟ زن با مادریش بهشت‌ساز است و مرد موظف است شرایطی را تعیین کند که زن بتواند در آن خوب مادری کند.

یعنی مرد باید اقتصاد را تأمین کند، امنیت را تامین کند، خانه را اداره کند و خلاصه همه کارها آماده باشد تا خانم در این خانه بتواند مادری کند. تمام نظام حقوقی زنان در خانه می‌گوید که زن باید مادری کند.


مرد تهیه‌کننده بهشت و زن کارگردان آن است

مرد تهیه‌کننده و زن کارگردان بهشت است. تهیه کننده همه چیز را فراهم می‌کند تا کارگردان بتواند فیلم بسازد. فیلم بهشت را از زن بخواهید، چون او کارگردان است. آیا واقعا مناسبات خانوادگی و اجتماعی ما اینطوری است؟

خیر، شهر ما و خانه ما بهشت نیست.
 

خبرگزاری دانشجو/انتهای متن/

نمایش نظرات (52)