دوهزار سمن در حوزه زنان

تاكنون حدود دو هزار سمن شناسنامه دار در سطح كشور در راستاي ايجاد بانك اطلاعاتي سازمان هاي مردم نهاد در حوزه زنان شناسايي شده اند.

5

سرویس خبر به دخت/

پروین هدایتی معاون مرکز امور زنان و خانواده ریاست جمهوری با اشاره به شعار امسال به عنوان سال توليد ملي،حمايت از كار و سرمايه ايراني تصريح كرد: مهم ترين مولفه هاي سرمايه هاي اجتماعي انسجام و مشاركت مردمي و ظهور آن در سازمان هاي مردم نهاد است. 

وي از ايجاد بانك اطلاعاتي سازمان هاي مردم نهاد فعال در حوزه زنان خبر داد و تصريح كرد: در اين زمينه اقدام به شناسايي سازمان هاي مردم نهاد جديد شده است و تا كنون حدود دوهزار سمن در سطح كشور در حوزه زنان شناسايي شده كه همه شناسنامه دار هستند.

هدايتي راه اندازي اولين شبكه مجازي سازمان هاي مردم نهاد را از ديگر اقدامات صورت گرفته در اين حوزه دانست و گفت: سازمانهاي مردم نهاد مي توانند عملكرد هاي خود را از طريق اين شبكه اطلاع رساني كنند.

وي شناسايي سازمان هاي مردم نهاد جديد را از بركات سفرهاي استاني هيئت دولت دانست و اظهار داشت: در راستاي توانمند سازي حوزه زنان تا كنون 6 نشست منطقه اي برگزار شده كه آموزش هاي لازم در حوزه هاي مديريتي و ساختاري در آنها داده شده است.

در ادامه اين نشست زهرا عباسي مدير كل دفتر امور زنان و خانواده وزارت كشور نيز اظهار داشت:امروزه حوزه زنان و خانواده بزرگترين حربه دشمن در جهت تزلزل خانواده است و پيوسته در تلاش هستند كه زنان را از نقش حقيقي خود دور كنند.

همچنين معاون مركز امور اجتماعي و فرهنگي وزارت كشور در اين مراسم گفت: سازمان هاي مردم نهاد در ايران اسلامي نهادينه شده و از جايگاه ويژه اي برخوردار هستند و نگاه و باور دولت اين است كه سازمان هاي مردم نهاد سرمايه هاي بسيار باارزشي با قابليت هاي فراوان هستند كه بايد مورد حمايت قرار گيرند.

وي گفت: «برنامه جامع توسعه امور زنان و خانواده» مشتمل بر محورهاي تحكيم بنيان خانواده، بازنگري قوانين و مقررات مربوطه، پيشگيري از آسيب هاي اجتماعي، توسعه و ساماندهي امور اقتصادي ـ معيشتي با اولويت ساماندهي مشاغل خانگي براي زنان سرپرست خانوار و زنان بدسرپرست، تأمين اجتماعي، اوقات فراغت، پژوهش، گسترش فرهنگ عفاف و حجاب، ارتقاء سلامت، توسعة توانايي هاي سازمان هاي مردم نهاد، ارتقاء توانمندي هاي زنان مدير و نخبه، توسعه تعاملات بين‌المللي، تعمـيق باورهاي ديني و اصـلاح ساخـتار اداري تشكـيلاتي زنان و خانـواده است.

گفتني است: در پايان اين جلسه روساي سازمان هاي مردم نهاد در حوزه زنان و خانواده به بيان ديدگاه و نقطه نظرات خود پرداختند

منبع :وفا/انتهای متن/

نمایش نظرات (5)