نخود لوبيا بهتره یا سیگار؟

شما هم از بحران تازه ای به نام “کمبود پول خرد” که تازگیها در تاکسی ها پیدا شده، خبر دارید؟

4

سرویس اجتماعی به دخت/

سوار يه تاكسي شديم، صندلي عقب نشسته بوديم كه چشممون خرد به يه مشت نخود و لوبيا كه كنار دست راننده ريخته شده بود! كنجكاو به لوبياها نگاه كرديم و از اونجا كه جماعت خبرنگار، اونم از نوع چهارسقي‌اش  كاري نداره جز فضولي، پرسيديم: آقاي راننده، اين نخود لوبياها واسه چي‌تونه؟ايشون هم يه نيگاه از توي آينه به ما انداختن و فرمودن: پول خرد دارين؟ اگه ندارين باقي‌اش رو لوبيا مي‌برين!راستش رو بخواين مثل شما اولش چارشاخ شديم، اما بعد كه فكرش رو كرديم ديديم، هي بد هم نيست! نخود به جاي پول خرد كلي مزايا داره:

-‌از نظر بهداشتي پول خرد صدها ميكروب با خودش حمل مي‌كند، كه اوليش وبا و آخريش طاعونه! اما نخود و لوبيا فقط شكم درد مي‌ياره!‌كه با يه چاي نبات قضيه حله!

– با لوبيا مي‌شه آش درست كرد،  اما با پول خرد هيچي نمي‌شه درست كرد.

-‌لوبيا 100‌تاش هم جيب رو سنگين نمي‌كنه، اما حمل 1000 تومان پول خرد افتادگي شونه مي‌ياره!

– نيم كيلو لوبيا مادر رو خوشحال مي‌كنه، اما نيم كيلو پول خرد فقط جا مي‌گيره!

-‌نيم كيلو لوبيا نشونه دارندگيه و مي‌گن: «بابا پولدار!»‌اما به دارنده نيم كيلو پول خرد مي‌گن: “كجا بودي؟ گدايي؟”

– و خلاصه اين كه لوبيا توي دكون هر تاكسي دار پيدا مي‌شه، اما پول خرد كميابه و گاهي مجبوري ازش صرفنظر كني!

پس با  اين تفاسير اگر يه وقت به جاي پول خرد، نخود و لوبيا گرفتين، به مزاياش فكر كنين.

تازه ما يه دفعه توي تاكسي ديديم راننده به جاي بقيه پول مسافر دو نخ سيگار به مسافر داد!

 واي اگه سيگار بشه پول خرد مردم!

پروین م/انتهای متن/

نمایش نظرات (4)