نوزاد روي سقف خودرو‌ جاماند!

پليس آمريكا اعلام كرد زني در حالي كه نوزادش را روي سقف خودرو‌ش گذاشته بود، اقدام به رانندگي كرد. پليس ايالت آريزونا، اين زن را به اتهام كودك‌آزاري و به خطر انداختن جان فرزندش دستگير كرد.

3

سرویس خبر به دخت/

 پليس محلي «آريزونا» اعلام كرد: اين زن وقتي به خانه مي‌رسد تازه متوجه عدم‌حضور فرزندش مي‌شود. به همين دليل مسير پيموده را دوباره براي يافتن اين نوزاد يك ماهه باز مي‌گردد كه فرزندش را نزد پليس پيدا مي‌كند.

متهم كه از ديدن فرزندش شوكه شده بود، در ابتدا اظهار كرد که دچار بيماري فراموشي است. اما پليس كه به اين زن مشكوك شده بود، خودرو او را بررسي و مقداري ماري‌جوآنا داخل آن كشف كرد.

پليس با مجرم شناختن اين زن اعلام كرد كه دو اتهام رانندگي در حالت غيرعادي و كودك‌آزاري متوجه متهم است.

پليس پس از انتقال متهم به بازداشتگاه، كودك را به بيمارستان منتقل كرد، اما از آنجا كه جراحتي به او وارد نشده بود، به محل نگهداري كودكان بي سرپرست انتقال داده شد.

منبع :جذاب نیوز/انتهای متن/

نمایش نظرات (3)