بازدید عروس و دامادها از برج میلاد رایگان شد

بازدید ازبرج میلاد تهران برای زوجهایی که در فاصله زمانی شب میلادحضرت علی (ع) تا نیمه شعبان، زندگی مشترک خود را شروع می کنند، رایگان اعلام شد.

1

سرویس خبر به دخت/

 درراستای سیاستهای مسئولین برج میلاد ، مبنی بربازدید همه اقشاروگروهها ازبلندترین برج پایتخت وثبت لحظه ای ماندگارازشهردرخاطره انگیزترین روز زندگی، بازدیدعروس ودامادهای شهرهمزمان باآغاززندگی مشترک ازبرج میلاد تهران درشب عقد یا عروسی شان تا نیمه شعبان رایگان است.

براساس این طرح که ازتولدحضرت علی(ع) شروع و تانیمه شعبان ادامه دارد، چهارنفرازهمراهان زوجها نیزمی توانند به همراه عروس و داماد ازبرج میلاد به صورت رایگان بازدید کنند.

زوجهای علاقه مند به بازدید ازبرج میلادتهران می توانند جهت اطلاع ازشرایط و رزرو ازیک هفته قبل ازتاریخ عقد ویا عروسی شان با شماره تلفن 62-84361061 تماس بگیرند./انتهای متن/

Make Your Teeth Bright With Dubai Dental Clinic

نمایش نظرات (1)