اعتماد بهتره

نگاهی به رفتارهای خودمان در قاب نگاه دیگران شاید هشیارمان کند که طور دیگری رفتار کنیم.

73

سرویس فرهنگی به دخت/

 زنه ديروقت به خونه رسيد. آهسته كليد رو انداخت و درو باز كرد و يكسره به اتاق خواب سر زد. در اتاق خواب ناگهان بجاي يك جفت پا، دو جفت پا داخل رختخواب ديد. بلافاصله رفت و چوبی برداشت و تا جايي كه مي خوردند آن دو را زد و خونين و مالين كرد. بعد با حرص بطرف آشپزخانه رفت تا  آبي بخورد. اما با كمال تعجب شوهرش را ديد كه در آشپزخانه نشسته است.

– سلام عزيزم! پدر و مادرت سر شب از شهرشون به ديدن ما اومده بودند. چون خسته بودند، بهشان اجازه دادم تو رختخواب ما استراحت كنند.

راستي باهاشون سلام و علیک كردي؟

 /انتهای متن/

نمایش نظرات (73)