که پنج در عددند و یکی چو حی قدیر 

مباهله روز روشنی است و  این روز بهانه ایست که واژه واژه شعر را به آستان مقدس پنج ستاره ای تقدیم کنیم که بهانه آفرینشند.
آنچه می خوانیم تقدیمی شاعر نام آشنای اهل بیت  بیت به پنج ستاره روشن هدایت است : غلامرضا سازگار .

0

 

مباهله روز روشنی است، روز درخشش خورشید هدایت؛ روزی که  پرده ‏های تردید از دیدگان بی‏ خبر نجرانیان کنار رفت.
 و آنان دریافتند که محمد مصطفی چون مسیح  پیام‏ آور مهربان آئینه ‏ و بشارت‏ دهنده رستگاری انسان‏ها است .

مباهله روز فخر شیعه ، روز نظاره کردن برکت فاطمه، ابهت علی و قداست حسن و حسین است.

وضو بگیرم در حال روزه با تکبیر

کنم مباهله با دشمنان حی قدیر 
زبان حق شوم و آیة مباهله را 
به شأن فاطمه و شوهرش کنم تفسیر 
ز قول دوست و دشمن شنو که این آیه 
به وصف اهل کسا از خدا شده تعبیر 
محمد وعلی و فاطمه، حسین و حسن 
که پنج در عددند و یکی چو حی قدیر 
پی مباهله کردند روی در صحرا 
یکی چو مهر فروزان چهار ماه منیر 
فتاد چشم نصارا به آن خدارویان 
که نور طلعتشان گشته بود عالم گیر 
مسیحیان پی نفرین پنج تن دیدند 
که نیست غیر هلاکت برایشان تقدیر 
همه به خاک قدوم پیمبر افتادند 
که ای ز جانب حق خلق را بشیر و نذیر 
به حضرت تو نصاری تمام تسلیم اند 
که تو بلند مقامی و ما تمام حقیر 
هزار مرتبه نفرین به دشمنان علی 
که می کنند در این آیه حیله و تزویر 
کنند فضل علی را به دشمنی انکار 
خدای نگذرد از این خطا و این تقصیر 
چرا شدند فراری از این حقیقت محض 
چرا به سلسلة نفس خود شدند اسیر 
قسم به جان علی منکر مباهله را 
خدای لعن نموده، پیمبرش تکفیر 
گرفتم آنکه شود خصم منکر خورشید 
کجا به تابش انوار آن کند تأثیر 
فضائل علی از حد بود فزون چه زیان 
که بر مباهله منکر شوند یا به غدیر 
علی کسی است که در جنگ بدر شد پیروز 
خدا به جنگ احد می دهد به او شمشیر 
علی است فاتح احزاب و فاتح خیبر 
علی است تیرالهی به قلب خصم شریر 
علی است بت شکن کعبه روی دوش رسول 
علی به بیشة اسلام شد خروشان شیر 
علی به جای نبی خفت و جان گرفت به دست 
کسی نیافت چو او این چنین مقام خطیر 
حدیث منزله چون آفتاب می تابد 
به این دلیل علی بعد مصطفاست امیر 
وصی احمد مرسل کسی بود “میثم” 
که در تمام فضایل ورا نبود نظیر 

/انتهای متن/

درج نظر